• ຜົນຮ້າຍຂອງການ “ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 06 ພະຈິກ 2020 (13.52 ນ.) Read : 2,312

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຈາກຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະໂອກາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຂອງລັດ, ຂອງສ່ວນລວມ ຫຼືຂອງພົນລະເມືອງ. ແຕ່ອີກຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໜ້ອຍ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ຫຼືເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ເຊັ່ນ:

ສົມມຸດວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເລີຍ ແຕ່ເຂົາເອົາເງິນໃສ່ຊອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ. ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງໃນຕົວຂອງປະຊາຊົນຜູ້ນັ້ນ ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ຕົນເອງຫຼຸດພົ້ນຈາກການລົງໂທດ ແຕ່ພັດໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເກີດຂຶ້ນແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານນີ້ຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະເຂົ້າໃຈ ແລະພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການນໍາກັນ ດັ່ງເນື້ອໃນບາງຕອນຂອງຍຸດທະສາດ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ຍົກສູງບົດບາດຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສື່ມວນຊົນ, ການຈັດຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະເປັນເຈົ້າການຂຶ້ນຕື່ມ; ຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ ແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຕ້ອງຖືເອົາການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນພັນທະຂອງຕົນ.

ຖາມວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດ ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາ ຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ? ຄໍາຕອບກໍຄື: ການສໍ້ຫຼວງບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ການຫຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງມີກັບຜູ້ທຸກຈົນຈະມີສູງຂຶ້ນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງກີດຂວາງອັນໃຫຍ່ຕໍ່ການດໍາເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບຕໍ່ບົດບາດການນໍາພາຂອງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະເປັນໄພຂົມຂູ່ການຄົງຕົວ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ (ຍຸດທະຍາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020). ຫຼືສະຫຼຸບສັ້ນໆ ເຂົ້າໄປອີກກໍຄື ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈະລໍາບາກ.

ພວກເຮົາຈະຍົກຕົວຢ່າງແບບສົມມຸດໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງໜຶ່ງ ເພື່ອທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ສົມມຸດວ່າ ຈໍານວນໃນຄັງຂອງປະເທດໄດ້ຮັບບໍ່ຫຼາຍ ຍ້ອນເກັບພາສີບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າ ເພາະມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາພັດທະນາ, ເມື່ອຢືມມາແລ້ວຊໍ້າພັດຖືກສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄປອີກ ເງິນຈໍານວນທີ່ເຫຼືອທີ່ກໍບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະນໍາໄປພັດທະນາ, ແລ້ວກໍຢືມໃໝ່ ແລະຢືມໃໝ່ເລື້ອຍໆ ຈົນສຸດທ້າຍກໍເປັນໜີ້ສິນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຫາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະເອົາຢູ່ໃສ? ກໍເອົາຈາກຄັງເງິນຂອງປະເທດເຮົາ ແລ້ວເງິນຄັງຂອງປະເທດເອົາມາແຕ່ໃສ? ກໍແມ່ນການເກັບພາສີຈາກສິນຄ້າ, ພາສີທີ່ດິນ, ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກພົນລະເມືອງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ເມື່ອເກັບພາສີສູງຂຶ້ນ ລາຄາສິນຄ້າກໍແພງຂຶ້ງ (ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກໍາໄລ). ສະຫຼຸບແລ້ວ ການໃຊ້ໜີ້ກໍແມ່ນປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນເປັນຜູ້ໃຊ້ ແລະປະຊາຊົນກໍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາປະເທດຊັກຊ້າ, ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ຄົນລວຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຄຸກ ຄົນທຸກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ, ຄົນຈົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຄົນດີຄົນເກັ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກແທ້ໆ ຊໍ້າພັດບໍ່ມີເງິນໃຊ້ພຽງພໍ, ເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈະຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໄປຢູ່ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຖືກເອົາມານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ, ຜູ້ລວຍກໍຈະລວຍລົ້ນ ຜູ້ຈົນກໍຈົນເຫຼືອຫຼາຍ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງກໍບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ການສຶກສາຄຸນນະພາບຕໍ່າ, ສິ່ງແວດລ້ອມຖືກທໍາລາຍແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍຈະບໍ່ເປັນທໍາ ແລະອື່ນໆ...

ໂດຍ: ດາວແດນດອຍ

ຂໍ້ມູນ:​ suelao.com


ທີ່ມາ: suelao.com
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ