• ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍທີ່ມີເຈົ້າຂອງແລ້ວຈຶ່ງມີສະເໜ່?

ໂດຍ: 29 ທັນວາ 2017 (07.43 ນ.) Read : 2,009

ສາວໆຫຼາຍຄົນອາດມີຄວາມສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຄົນຮັກຂອງຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີມີສະເໜ່, ມີສາວນ້ອຍ, ສາວໃຫຍ່ເຂົ້າມາວົນວຽນຢູ່ເປັນປະຈຳຈົນບາງທີກໍເກີດເປັນເລື່ອງຜິດໃຈກັນກ້ຽວໄປເຖິງເລື່ອງມືທີ່ສາມ, ບ້ານນ້ອຍ, ບ້ານໃຫຍ່. ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຄົ້ນຫາຄຳຕອບວ່າ: ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍທີ່ມີເຂົ້າຂອງແລ້ວຈຶ່ງມີສະເໜ່ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ຍັງໂສດ.

ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ສົດໃສ:
ຄົນມີຄວາມຮັກມັກມີຄວາມສົດໃສ, ຍິ້ມແຍ້ມຈົນຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມສຸກທີ່ຄົນໆນັ້ນມີ, ຄົນທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າຈະເບິ່ງແຍງຕົນເອງບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕ່ງຕົວ, ຊົງຜົມລວມໄປເຖິງສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້, ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ກຳລັງສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວເພື່ອສ້າງຄອບຄົວຂະເຮັດໃຫ້ລາສີຈັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພາະການເຮັດວຽກທີ່ຫ້າວຫັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງວ່າເປັນຄົນຈິງຈັງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອາດຈະເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ດີເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຊາຍໃນອຸດົມຄະຕິຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍໆຄົນ.

ຮູ້ຈັກນິໄສຂອງຜູ້ຍິງ:
ຜູ້ຊາຍທີ່ຜ່ານການມີຄົນຮັກມາແລ້ວ ຫຼື ກໍາລັງມີຄົນຮັກຈະເປັນຄົນທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆຂອງຜູ້ຍິງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕີຄວາມໝາຍຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຍິງທີ່ບອກວ່າ: “ບໍ່ມີຫຍັງ” ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ “ມີແນ່ນອນ” ຈົນໄປເຖິງການຮັບມືກັບອາລົມຂອງແມ່ຍິງໃນມື້ແດງເດືອດ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດກັບຄົນຮັກ, ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຍິງຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົວ ຫຼື ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນກາຍເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈແມ່ຍິງໄປໝົດທຸກຢ່າງ, ກາຍສະເໜ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍິງສາວຫຼາຍຄົນຢາກເຂົ້າຫາ.

ເບິ່ງແຍງດີກາຍເປັນຄົນມີສະເໜ່:
ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກນິໄສຂອງຜູ້ຍິງດີແລ້ວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ຍິງໃຫ້ມີຄວາມພໍດີ, ຖືກກາລະ, ເທສະ, ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ສະແດງອອກວ່າ: ຮັກຜູ້ຍິງຂອງລາວຫຼາຍພ້ອມທັງມີຂອງຂວັນໃຫ້ໄດ້ຕື່ນເຕັ້ນຕະຫຼອດຍິ່ງເປັນພາບທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ຄວາມມີສະເໜ່ໄປອີກ.

ເຂົ້າຫາໄດ້ໂດຍປາສະຈາກກຳແພງ:
ຜູ້ຊາຍໂສດບາງຄົນຈະວາງມາດ, ມີກຳແພງໃນການເຂົ້າຫາຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເປັນຄົນເຂັງຂຶມ, ເຂົ້າຫາໄດ້ຍາກ, ບໍ່ເປັນມິດກັບຄົນອື່ນເຊິ່ງຕ່າງຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ມີເຈົ້າຂອງແລ້ວທີ່ມີການວາງຕົວແບບສະບາຍ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງກັບທຸກຄົນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍຍ້ອນວ່າ: ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເຈົ້າຂອງແລ້ວຈະຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ຕ້ອງວາງມາດເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກແມ່ຍິງຄົນອື່ນ (ເພາະຕົນເອງມີແຟນແລ້ວ) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນມີຄວາມເປັນທຳມະຊາດ, ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ວ່າຈະເວົ້າມ່ວນຊວນຫົວມ່ວນກັບຜູ້ໃດກໍມີຄຳວ່າ: “ມີຄົນຮັກແລ້ວ” ເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນຢູ່.

ມີຄົນຮັກປຽບດັ່ງມີໃບຮັບຮອງຄຸນນະພາບ:
ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວຕ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຂໍ້ດີບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີດີເລີຍອາດຈະບໍ່ມີຄົນຮັກມາຮອດທຸກມື້ນີ້ແນ່ນອນ! ອາດຈະເປັນຍ້ອນນິໄສ, ຮູບຮ່າງ, ໜ້າຕາ. ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວກໍຄ້າຍກັບເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາເລື່ອງຄຸນນະພາບແລ້ວວ່າ: “ຜ່ານ”, ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄົນຮັກທີ່ຮັກກັນເປັນເວລາດົນພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາເປັນຫົວໜ້າຂອງຄອບຄົວຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນຕ້ອງການເຂົ້າມາວົນວຽນໃນຊີວິດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ (ບໍ່) ໂສດກາຍເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີສະເໜ່ແຕ່ສາວໆກໍຢ່າຄິດແລ່ນເຂົ້າຫາກອງໄຟ. ຕ້ອງລະວັງໃຈ, ລະວັງຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງໄວ້, ເພາະການເປັນມືທີ່ສາມເຂົ້າໄປແຊກແຊງຄວາມຮັກຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ແຊກກາງຄອບຄົວຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍກັບເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ, ສ່ວນຜູ້ຊາຍເອງກໍຕ້ອງມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງຕ້ອງຮູ້ຕົວສະເໝີວ່າເຮົາມີຄົນຢູ່ຂ້າງໆແລ້ວ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ