• ທະນາຄານໂລກ ຄາດເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 1%

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 22 ພຶດສະພາ 2020 (11.30 ນ.) Read : 578

ທະນາຄານໂລກ ຄາດເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວຈະຫຼຸດລົງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1% ໃນກໍລະນີພື້ນຖານ ແລະ ອາດຫົດຕົວເຖິງ -1,8% ໃນກໍລະນີຕໍ່າ ເຊິ່ງຂະແໜງບໍລິການຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ. ສ່ວນແຮງງານຈະທຸກຍາກຂຶ້ນລະຫວ່າງ 96 ພັນຄົນ ຫາ 2 ແສນກວ່າຄົນ.

ບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫຼຸດລົງໃນປີ 2020 ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ COVID-19 ເຊິ່ງການເຕີບໂຕຄາດວ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1% ໃນກໍລະນີພື້ນຖານ ແລະ ອາດຫົດຕົວເຖິງ -1,8% ໃນກໍລະນີຕໍ່າ. ການຫຼຸດລົງຂອງເສດຖະກິດແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບສະເພາະໃຫ້ກັບຂະແໜງບໍລິການ.

ຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຈະສົ່ງຜົນອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. ການຕົກຕໍ່າລົງແບບກ້າວກະໂດດຂອງຜົນປະກອບການຂອງຂະແໜງເດີນທາງ-ຂົນສົ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ບໍລິການ-ການໂຮງແຮມ - ເຊິ່ງກວມເອົາ 11% ຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ ແລະ 22% ຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນເຂດຕົວເມືອງ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 96.000 – 214.000 ຄົນຈະກັບຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດ ເຊິ່ງບັນທອນຜົນສໍາເລັດທີ່ເຄີຍຍາດມາໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.

ເນື້ອໃນ: ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ
ພາບ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ