• ສະຫວັນນະເຂດ ບືນຕົວສຸດໆເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ລື່ນແຜນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 13 ກຸມພາ 2020 (11.39 ນ.) Read : 407

ໃນປີ 2020 ນີ້, ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍ ຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງຫມົດ1.608,14 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ 6,71% ນີ້ແມ່ນການ ເປີດເຜີຍຂອງທ່ານນາງ ບົວ ສະຫວັນ ລຸຍບົວທອງ ຮັກສາ ການຫົວໜ້າພະແນກການ ເງິນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຊຸດທີ 1 ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2020 ໃນນີ້ລາຍຮັບທີ່ເປັນພູດຂອງສູນກາງເກັບຢູ່ ແຂວງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 844,28 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 4,74% ແລະ ລາຍຮູບພູດທ້ອງຖິ່ນ 763,86 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9% ໃນນີ້ ມີລາຍຮັບຄ່າບໍລິການວີຊາ ການຈົດຮັບ 38,53 ຕື້ກີບ, ຄາດ ວ່າຈະຫລຸດລົງ 16,50% ຂອງແຜນການປີ 2019; ສໍາ ລັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 838,03 ຕື້ກີບ ຫລຸດລົງ 1,97% ຂອງ ແຜນການປີ 2;19 ໃນນີ້ ຈ່າຍ ເຂົ້າໃນ ການລົງ ທຶນລັດ 63,47 ຕື້ກີບ, ແລະຈ່າຍບໍລິຫານວິຊາ ການ 38,53 ຕື້ກີບ ຫລຸດລົງ 16,50% ຂອງປີກ່ອນອັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດຂາດດຸນໝົດປີ 74,17 ຕຶ້ ກີບ
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ມທະວີວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າແນໃສ່ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ບົນພື້ນຖານປັບປຸງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍມີຄຸນະພາບ ຊຶ່ງຄະນະກໍາມະການຊຸກຍູ້ລາຍຮັບຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ສິດບັນດາເມືອງແລະພະແນກອ້ອມຂ້າງແຂວງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາດ້ານການເງິນ ໃນເບື້ອງວຽກພາສີກໍ່ຈະໄດ້ປັບປຸງບຸກຄະລາກອນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດກົດ ໝາຍພາສີ ແກ້ໄຂການລັກລອບນໍາເຂົ້າ ໜີພາສີ ແລະເບໆອງສ່ວຍສາອາກອນ ກໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພະນັກງານ-ສຸມາ ຊິກພັກໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ເຊິ່ງໃນປີ2019ທີ່ຜ່ານມາແຂວງສະຫວັນນະເຂດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.378,42 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 91.47%ຂອງແຜນການປີ ຖ້າທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2.83% ໃນນີ້ເປັນພູດຂອງສູນກາງເກັບຢູ່ແຂວງມີ 715,39 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 88,75% ຂອງແຜນການທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 3,42% ໃນນີ້ພາສີມີລາຍຮັບທັງໝົດ 702,12 ຕື້ກີບ ກວມ 87,51% ແລະລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 663,03 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 94,59% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 2,20% ໃນນີ້ມີລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 635,96 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93,62% ;ລາ່ຍຮັບສັບສິນລັດ27,07 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 124,93%, ຊຶ່ງລາຍຮັບທັງໝົດນີ້ກໍ່ມີລາຍຮັບຄ່າບໍລິການ-ວິຊາການຈົດຮັບມີເຖິງ 45,18 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບຂອງບັນດາເມືອງປະຕິບັດໄດ້ 62,05 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ເມືອງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນມີເມືອງເຊໂປນ ເທົ່າກັບ 117,51% ເມືອງປະຕິບັດເກີນ 90%ຂຶ້ນເມືອມີ ເມືອງພະລານໄຊແລະເມືອງຈໍາພອນ ເມືອງປະຕິບັດເກີນ 80% ຂຶ້ນໄປມີເມືອງ ອາດສະພອນ,ນອງ,ພີນແລະນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ.

ທີ່ມາ: ສະຫວັນພັດທະນາ ຂ່າວ / Savanhphuttana News
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ