• ສຳມະນາກ່ຽວກັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 13 ກຸມພາ 2020 (11.17 ນ.) Read : 577

ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020, ທີ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ), ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສຊປລ) ຮ່ວມກັບ ກວຕ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ຂະບວນການນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມຂອງ ສປປ ລາວ” ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ, ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ, ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ, ມີບັນດາເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ, ອົງການ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າສະຫາຍ.
ຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດບາດຄວາມສຳຄັນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ຫຼື ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຍຸກປັດຈຸບັນຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ໄດ້ຂຶ້ນບັນລະຍາຍໃນຫົວຂໍ້:"ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ" ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ: ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງເສດຖະກິດຂອງໂລກກ້າວເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດແຫ່ງພູມປັນຍາອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການເຊື່ອມເຂົ້າຫາກັນ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ, ການຜະລິດຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວໜ້າແບບອັດຕະໂນມັດ, ໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງແບບດິຈິຕ໋ອນ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ແຮງງານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການເງິນ-ການທະນາຄານມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຄ້າຂາຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ການຊໍາລະຜ່ານລະບົບມືຖືອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຊີການເງິນຈະເກີດຂຶ້ນ, ລະບົບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແບບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ເກີດມີເງິນດິຈິຕ໋ອນຫຼາຍຊະນິດ.
ມາດຕະການສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮອງຮັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ກຳນົດໄວໃນ 6 ແຜນງານຄື: ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຖິງທາດແທ້ຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 4.0, ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ-ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກາວ, ບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວມີຜົນສຳເລັດເທື່ອລະກ້າວ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ລວມເຖິງການວາງນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຕິດພັນກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສາມາດນຳໄປປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສຸນນະລາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາຫ້ອງທົດລອງ ຂອງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຢ້ຽມຊົມ ສູນຂໍ້ມູນ DATA CENTER.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ