• ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປັບຂຶ້ນລາຄາ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 06 ກຸມພາ 2020 (16.20 ນ.) Read : 444

ຕາມການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ແສງພອນ ເຈື້ອຫຼວງຄໍາມີ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຄ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໃນວັນທີ່ 5 ກຸມພາ 2020 ນີ້ວ່າ: ປະຈຸບັນລາຄາສີນຄ້າປະເພດຕ່າງໆຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງລາຄາສີນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມ ແລະລົງກວດກາເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາມບັນຊີລາຍການສີນຄ້າຂອງຂະແໜງການຄ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຊຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມລາຍການສີນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ ແລະບັນຊີລາຍການສີນຄ້າທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ, ສີນຄ້າທີ່ມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນລາຄາເຂົ້າສານໜຽວປີ 2019, ລາຄາ 8.000 ກີບ/ກິໂລ, ມາໃນ ປີ 2020 ລາຄາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10.000 ຫາ 12.000 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າສານຈ້າວປີ 2019 ລາຄາ 9.000 ກີບ/ກິໂລ, ມາໃນ ປີ 2020 ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 10.000 ຫາ 11.000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນໜູປະເພດໜຶ່ງ ປີ 2019 ລາຄາ 45.000 ກີບ/ກິໂລ, ມາໃນປີ 2020 ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 50.000 ກີບ/ກິໂລ, ຊີ້ນງົວ-ຄວາຍປະເພດໜຶ່ງປີ 2019 ລາຄາ 65.000 ກີບ/ກິໂລ, ມາໃນປີ 2020 ລາຄາເພີ່ມຂື້ນ 70.000 ກີບ/ກິໂລ,ເປັດ-ໄກປອກ ປີ 2019 ລາຄາ 50.000 ກີບ/ກິໂລ, ມາໃນປີ 2020 ລາຄາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 60.000 ກີບ/ກິໂລ.

ທ່ານ ແສງພອນ ເຈື້ອຫຼວງຄໍາມີ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຄ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຍັງໃຫ້ຮູ້ເຖີງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສີນຄ້າມີລາຄາແພງຂຶ້ນແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນ: ສະພາບດີນຟ້າອາກາດມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟນໍ້າຖ້ວມ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພຶດ, ພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດພາຍໃນຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຊັກຊ້າບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂອ້ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາສີນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກໍ່ຄືແມ່ຄ້າຊາວຂາຍໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ວິທີການຄຸ້ມ ຄອງລາຄ່າສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິຕໍ່ເນຶ່ອງ ແລະມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທຸກພາກສ່ວນຢູ່ໃນສັງຄົມຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງພ້ອມກັນຊູກຍູ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະພາກທຸລະກິດໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນຶ່ອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນໃຫ້ສູງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼຸດຫນ້ອຍຖອຍລົງຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການສະໜ່ອງສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ພຽງພໍ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ