• ຍອດປັດຈຸບັນ ຕິດເຊື້ອແລ້ວ 20,438 ຄົນ ແລະເສຍຊີວິດ 425 ຄົນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 04 ກຸມພາ 2020 (11.58 ນ.) Read : 459

ຂໍ້ມູນວັນນີ້ 04 ກຸມພາ 2020 "ສະຖານະການຕິດເຊື້ອໄວຣັດປອດອັກເສບຮຸນແຮງວູຮັ້ນ ມີອັດຕາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າຈະໝົດໄລຍະຟັກຕົວ (14 ວັນ), ຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 20,438 ລາຍ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 3,235 ລາຍ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 425 ລາຍ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 64 ລາຍ)."

ບັນດາສະຖິຕິລາຍລະອຽດ 14 ວັນອັນຕະລາຍ ຕິດຕາມສະພາບການລະບາດໄວຣັດໂຄໂຣນາ:
(1). ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 2,540 ລາຍ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 56 ລາຍ;

(2). ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 2,744 ລາຍ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກວັນທີ່ຜ່ານມາ 204 ລາຍ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 80 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 24 ຄົນ);

(3). ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 4,515 ລາຍ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກວັນທີ່ຜ່ານມາ 1,771 ລາຍ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 106 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 24 ຄົນ);

(4). ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ມີຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 5,974 ລາຍ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,432 ລາຍ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 132 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 26 ຄົນ);

(5). ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ມີຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 7,711 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,737 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 124 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 21 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສັຍຊີວິດ 170 ຄົນ (ເພິ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 38 ຄົນ);

(6). ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ມີຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 9,692 ລາຍ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 1,981 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 171 ຄົນ (ເພີ່ມຂxນຈາກມື້ຜ່ານມາ 47 ຄົນ) ແລະຜູ້ເສຍຊີວິດ 213 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 43 ຄົນ);

(7). ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2020, ມີຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 11,791 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,102 ຄົນ) ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 243 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 72 ຄົນ) ແລະຜູ້ເສຍຊີວິດ 259 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 46 ຄົນ);

(8). ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2020, ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 14,381 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,590 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 344 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 85 ຄົນ) ແລະຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈຳນວນ 304 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 45 ຄົນ);

(9). ວັນທີ 03 ກຸມພາ 2020, ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 17,205 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 2,829 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 475 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 147 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈຳນວນ 361 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 57 ຄົນ);

(10). ວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020, ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໄວຣັດ 20,440 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 3,235 ຄົນ), ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະອອກໂຮງໝໍ ຈຳນວນ 632 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 157 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈຳນວນ 425 ຄົນ (ເພີ່ມຂື້ນຈາກມື້ຜ່ານມາ 64 ຄົນ).

Update on novel coronavirus infection in China: xhne.ws/014uU
1. Total: 20,438 confirmed cases, 425 deaths, 221,015 close contacts traced, 632 discharged from hospital after recovery
2. Monday: 3,235 new confirmed cases, 5,072 new suspected cases, and 64 deaths


ທີ່ມາ: Sourioudong Sundara
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ