• ເຄັດລັບສອນໃຫ້ລູກກິນຜັກງ່າຍໆ

ໂດຍ: 28 ທັນວາ 2017 (08.05 ນ.) Read : 1,224

ເດັກນ້ອຍໄລຍະອາຍຸ 2-5 ປີເປັນໄລຍະທີ່ກໍາລັງມີຄວາມດື້ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ເດັກນ້ອຍເລືອກກິນອາຫານ, ເດັກນ້ອຍບາງຄົນບໍ່ຍອມກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ບໍ່ໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເຄັດລັບການສອນໃຫ້ລູກກິນຜັກແບບງ່າຍໆມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ທຸກທ່ານໄດ້ນຳໄປໃຊ້:

1. ເຝິກແອບໃຫ້ລູກກິນຜັກດ້ວຍການຕົ້ມຜັກໃຫ້ເປື່ອຍຈະເຮັດໃຫ້ລູກກິນໄດ້ງ່າຍກວ່າກິນຜັກດິບ, ເພື່ອການກິນທີ່ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ.
2. ໃຫ້ລູກກິນຜັກທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ, ຄວນເລີ່ມຈາກການກິນຜັກທີ່ມີຄວາມອ່ອນ, ກິນງ່າຍເຊັ່ນ: ໝາກອຶ, ຜັກຕຳນິນ, ຫົວກະລົດຕົ້ມເປື່ອຍ.
3. ພໍ່ແມ່ຄວນກິນຜັກໃຫ້ລູກເຫັນເປັນປະຈຳ ຫຼື ຄວນມີອາຫານປະເພດຜັກທຸກຄາບເພື່ອໃຫ້ລູກມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບອາຫານການກິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
4. ຄວນໃຫ້ລູກນັ່ງກິນເຂົ້າພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ໃຫ້ລູກຕັກກິນອາຫານດ້ວຍຕົນເອງ, ລູກຈະສາມາດກິນເອງໄດ້ທຸກຢ່າງ, ບໍ່ຄວນເລືອກອາຫານສະເພາະບາງຢ່າງໃຫ້ລູກກິນ.
5. ເມື່ອໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານຄວນສັ່ງອາຫານໃຫ້ລູກກິນແບບປົກກະຕິພຽງແຕ່ບໍ່ເອົາອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດໃຫ້ລູກເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງສຳລັບການກິນອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ.
6. ເຝິກໃຫ້ລູກກິນຜັກຈາກປະລິມານໜ້ອຍຫາຫຼາຍ.

ສຳລັບພໍ່ແມ່ທ່ານໃດທີ່ມີບັນຫານກ່ຽວກັບລູກທີ່ບໍ່ຍອມກິນຜັກກໍລອງເຮັດຕາມເຄັດລັບທີ່ຜູ້ຂຽນເອົາມາແນະນຳໄປລອງໃຊ້ກັບລູກເບິ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານກິນຜັກໄດ້ແບບບໍ່ເລືອກ, ໃຫ້ລູກໄດ້ກິນອາຫານຄົບຫ້າໝູ່ ແລະ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງລູກນຳອີກ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ