• AGL ເປີດໂຕປະກັນຊີວິດແບບຮູບໃໝ່ “ອຸ່ນໃຈຫາຍຫ່ວງ”

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 29 ມັງກອນ 2020 (11.40 ນ.) Read : 836

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວເຖິງການປັບປຸງການບໍລິການຢ່າງຮອບດ້ານຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນແບບໃໝ່ ຄື: ປະກັນຊີວິດ ອຸ່ນໃຈຫາຍຫ່ວງ (AGL Life Protection Insurance) ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ (ຕຶກທະນາຄານເອເອັນແຊັດ). ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວມີ: ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ, ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ, ທ່ານ ກີ ອາໂປວີ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ແລະທ່ານ ບຸນຖົມ ລໍມະນີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນຈາກຫຼາຍບໍລິສັດ.

 ການຈັດງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດໃນການຍົກລະດັບການບໍລິການ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ.

ປະກັນຊີວິດ ອຸ່ນໃຈຫາຍຫ່ວງ (AGL Protection Insurance) ເປັນປະກັນໄພຊີວິດຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼືອົງກອນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການຊື້ປະກັນຊີວິດໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະພະນັກງານຂອງຕົນ ເນື່ອງຈາກປະກັນໄພດັ່ງກ່າວມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະຈ່າຍທໍານຽມແບບຄົງທີ່ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີອາຍຸເທົ່າໃດກໍຕາມ. ປະກັນໄພຊີວິດແບບໃໝ່ນີ້ ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼືພິການຖາວອນຈາກພະຍາດ 100% ແລະໃນກໍລະນີຈາກອຸບັດເຫດ 200% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ເອົາປະກັນ ແລະຄອບຄົວ ຍັງໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຈາກປະກັນໄພແບບລາຍປີ ຈໍານວນ 10% ຫຼື 20% ຂອງວົງເງິນເອົາປະກັນໄພທຸກປີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພອີກ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການເປີດຫ້ອງບໍລິການຈ່າຍສິນທົດແທນປະຕູດຽວ ເຊິ່ງການຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານສິນທົດແທນປະກັນໄພ ເພື່ອໃຫ່ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ໂດຍລວມສູນເອົາການຈ່າຍສິນທົດແທນທຸກປະເພດປະກັນໄພ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະປະກັນໄພຊັບສິນ ໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ, ນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອນເຂົ້າຊ່ວຍໃນຂະບວນການເຮັດວຽກ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນລູກຄ້າໄດ້ແຈ້ງອຸບັດເຫດ ຈົນເຖິງດໍາເນີນການຈ່າຍເງິນຄືນ ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາສັ້ນຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງ. ລູກຄ້າສາມາດຍື່ນເອກະສານສິນທົດແທນ ແລະຮັບເງິິນຄືນຢູ່ຈຸດດຽວ.


ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ