• ຜູ້ຊາຍກໍເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້

ໂດຍ: 28 ທັນວາ 2017 (06.54 ນ.) Read : 2,085

ຈາກການລາຍງານຂອງ ແຄນເຊີ ລີເຊີດ ຢູເຄ (Cancer Research UK) ອົງກອນວິໄຈດ້ານມະເຮັງຂອງອັງກິດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນແຕ່ລະປີມີເພດຊາຍຄົນອັງກິດປະມານ 400 ຄົນໄດ້ຮັບການກວດພົບວ່າເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນຂະນະດຽວກັນຕົວເລກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເປັນມະເຮັງຊະນິດນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 55.000 ຄົນ.

ປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຊາຍ:
- ມີລະດັບຮໍໂມນ “ເອສໂຕເຈນ” ເຊິ່ງເປັນຮໍໂມນເພດຍິງຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພັດມີຮໍໂມນເພດຊາຍຕໍ່າລົງ.
- ມີຄວາມສູງກວ່າປົກກະຕິ.
- ມີລັກສະນະຮ່າງກາຍທີ່ມີບ່າໄຫລ່ແຄບກວ່າແອວ.
- ມີເຕົ້ານົມໃຫຍ່ກວ່າມາດຕະຖານເຕົ້ານົມເພດຊາຍທົ່ວໄປ.
- ອັນທະມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປັນໝັນຈາກການມີອະສຸຈິໜ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ.

ອາການທີ່ພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນ:
ມີອາການຄ້າຍຄືກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຍິງຄື: ມີກ້ອນແຂງບໍລິເວນເຕົ້ານົມ, ອາດມີອາການບວມ, ເຈັບ. ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍກວ່າໃນເພດຍິງເນື່ອງຈາກວ່ານົມຂອງຜູ້ຊາຍມີລັກສະນະຮາບພຽງກວ່າ, ມີໄຂມັນໜ້ອຍກວ່າເມື່ອມີກ້ອນຊີ້ນເກີດຂຶ້ນຈຶ່ງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຊາຍຈະອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງກວ່າເພດຍິງຍ້ອນວ່າ: ນົມຂອງຜູ້ຊາຍບໍ່ມີຊັ້ນໄຂມັນ, ເມື່ອເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາມເຂົ້າພາຍໃນໄດ້ໄວກວ່າ.

ວິທີປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນເພດຊາຍ:
1. ໝັ່ນສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຕົ້ານົມວ່າມີກ້ອນແຂງ, ໂນຢູ່ ຫຼື ບໍ.
2. ຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີ, ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ.
3. ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຢູ່ສະເໝີ, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງອ້ວນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຢ່າປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ ແລະ ລົງເປັນປະຈຳ.
4. ຢຸດການສູບຢາ ແລະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນທາດເຫຼົ້າອັນເປັນສາເຫດກະຕຸ້ນສານມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ