• ໂພຊະນາການຢູ່ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 11 ທັນວາ 2019 (10.49 ນ.) Read : 391

ດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ບາງໂຮງ ຮຽນນ້ຳໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ, ການນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ, ການເຮັດສວນຄົວຂອງໂຮງຮຽນ-ການລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ການປະ ສານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການແຈກຢາຍຢາທາດເຫລັກ ລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັນເທົ່າທີ່ຄວນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງຂາດເຂີນວິຊາການຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ, ມີການຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ໄປຮັບຜິດຊອບວຽກໃໝ່, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານຂັ້ນພື້ນຖານຍັງຈຳກັດ, ມີຊ່ອງຫວ່າງໃນການຫລີກລ້ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງມີຈຳນວນໜ້ອຍ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລາຍໜ້າທີ່.
ນອກຈາກນີ້, ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງອົງການເປັນຫລັກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນງານ; ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານກິດຈະກຳຕ່າງໆແມ່ນຍັງມີງົບ ປະມານບໍ່ພຽງພໍ; ສາກົນຈະສະໜັບສະໜູນສຸມໃສ່ 4 ມາດຕະການກະສິກໍາ, 2 ມາດຕະການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ, ສ່ວນ 10 ມາດຕະການຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ, ທ່ານ ດຣ.ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະ ຈຳປີ 2019 ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2019 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ