• ທາຫວິກໃຫ້ລູກນ້ອຍເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າຮັກສາຫວັດ

ໂດຍ: 28 ທັນວາ 2017 (04.33 ນ.) Read : 1,240

ເຊື່ອວ່າຄົນເປັນແມ່ຫຼາຍຄົນລ້ວນແຕ່ມີຫວິກ (vicks) ຕິດຢູ່ໃນກະເປົ໋າ, ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າ: ຫວິກມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບັນເທົາອາການເປັນຫວັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ, ຫຼຸດອາການໄອ, ບັນເທົາອາການປວດເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວລວມໄປເຖິງທາບັນເທົາອາການບວມ, ຄັນອັນເນື່ອງມາຈາກແມງໄມ້ຕອດ, ຍຸງກັດໄດ້ດີ.

ຈາກຜົນການຄົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນວາລະສານທາງດ້ານກຸມມານສາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການທາຫວິກໃນບໍລິເວນເອິກ ແລະ ຄໍສາມາດບັນເທົາອາການໄຂ້ຫວັດໃນລະບົບທາງຫາຍໃຈສ່ວນເທິງຂອງລູກ, ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນ journal Chest ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການທາຫວິກອາດເປັນອັນຕະລາຍກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີເນື່ອງຈາກການທາຫວິກບໍລິເວນດັງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜອັກເສບໃນຮູດັງ, ເຮັດໃຫ້ແສບຮ້ອນ, ແດງ, ຄັນບໍລິເວນທີ່ທາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມູກໄຫຼ, ມີຂີ້ກະເທິຫຼາຍຂຶ້ນອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍກືນລົງໄປແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີທ່ານໝໍຫຼາຍໆທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບການທາຫວິກໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍວ່າ: ເນື່ອງຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ນຳມາສະກັດເປັນຫວິກແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເມັນທອລ (menthol) ແລະ ກາລະບູນ (camphor). ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃຊ້ຫວິກທາບໍລິເວນດັງ ຫຼື ໃຕ້ດັງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນເຍື່ອລະບົບຫາຍໃຈເຮັດໃຫເກີດອາການອັກເສບ, ບວມ ແລະ ຜະລິດນ້ຳເມືອກອອກມາຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫາຍໃຈລຳບາກ, ການຫາຍໃຈຕິດຄັດຂັ້ນຮຸນແຮງ, ປອດບວມ, ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍກວ່າຊີວິດໄດ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນກະປ໋ອງຫວິກຈະມີການລະບຸຄຳເຕືອນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ຫ້າມໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ ແຕ່ກໍຍັງມີຜູ້ປົກຄອງຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຍັງໃຊ້ຫວິກທາໃຫ້ກັບລູກນ້ອຍຢູ່. ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຢາຊະນິດໃດກໍຕາມຜູ້ປົກຄອງຄວນອ່ານຄຳເຕືອນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳເຕືອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຕໍ່ລູກຮັກຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ