• ແກ້ໄຂບັນຫາຕີນເໝັນຂອງຜູ້ຊາຍໄດ້ງ່າຍໆ

ໂດຍ: 27 ທັນວາ 2017 (09.04 ນ.) Read : 2,298

ບັນຫາຕີນເໝັນເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຊາຍທັງຫຼາຍ, ພ້ອມທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເວລາອອກໄປພົບປະກັບຄົນໃນສັງຄົມ, ເພາະມັນຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນໄປເຖິງຄົນອ້ອມຂ້າງຈົນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆ. ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ:

1. ເກືອ + ນ້ຳອຸ່ນຊ່ວຍໄດ້: ເອົາເກືອມາປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນໃນອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈຸ່ມຕີນລົງໄປແຊ່ປະມານ 15-20 ນາທີ, ເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈໍາທຸກມື້ນອກຈາກຕີນຈະບໍ່ມີກິ່ນແລ້ວຍັງຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມອິດເມື່ອຍໄດ້ອີກ.

2. ອະນາໄມຕີນໃຫ້ສະອາດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ: ຕັດເລັບໃຫ້ສະອາດບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເລັບຕີນຍາວຈົນມີຂີ້ເລັບທີ່ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນ, ລ້າງຕີນທຸກຄັ້ງເມື່ອກັບມາຮອດເຮືອນ, ຂັດ ແລະ ຟອກສະບູ່ເປັນປະຈໍາ.

3. ໜັງສືພິມຄືທາງອອກ: ໃຊ້ໜັງສືພິມທີ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານແລ້ວຍັດໄວ້ໃນເກີບແລ້ວປະໄວ້ໜຶ່ງຄືນ, ໜັງສືພິມຈະຊ່ວຍດູດເອົາກິ່ນເໝັນໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້.

4. ອະນາໄມເກີບເປັນປະຈໍາ: ນອກຈາກອະນາໄມຕີນແລ້ວກໍຢ່າລືມອະນາໄມເກີບນຳເດີ! ເພາະບາງຄົນໃສ່ເກີບຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ໂດຍທີ່ບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສິ່ງເປິເປື້ອນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເກີບ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຊັກເກີບແລ້ວນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເປັນປະຈຳ.

5. ກາກກາເຟຊ່ວຍຫຼຸດກິ່ນ: ໃຊ້ກາກກາເຟປະສົມນ້ຳອຸ່ນແລ້ວນຳມາຂັດຕີນເບົາໆຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດແລ້ວເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ.

6. ຫີນສົ້ມຊ່ວຍຫຼຸດກິ່ນເໝັນ: ໃຊ້ຫີນສົ້ມທາໃສ່ພື້ນຕີນເປັນປະຈຳກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ຖົງຕີນ ຫຼື ເກີບ ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດທາໄວ້ກ່ອນນອນ ແລະ ເວລາທີ່ຢູ່ເຮືອນ.

7. ຢ່າປະໃຫ້ຕີນປຽກຊຸ່ມ: ຄວາມປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເຫື່ອເປັນບໍ່ເກີດຂອງກິ່ນເໝັນ, ສະນັ້ນ ຢ່າປະໃຫ້ຕີນປຽກຊຸ່ມຄວນໃຊ້ຜ້າເຊັດທີ່ສະອາດເຊັດຕີນໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນທີ່ຈະອອກໄປເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ນອກຈາກນີ້ ການທາແປ້ງບໍລິເວນງ່າມນິ້ວ ແລະ ພື້ນຕີນໃນຂະນະທີ່ຕີນແຫ້ງແລ້ວຍັງສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້.

ນອກຈາກການຮັກສາ, ອະນາໄມຕີນແລ້ວກໍຢ່າລືມເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີບັນຫາກິ່ນເໝັນໜັກຈົນເກີນແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ກໍຄວນໄປປຶກສາແພດກ່ຽວກັບຜິວໜັງເພື່ອຫາວິທີປິ່ນປົວ ແລະ ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນສຳລັບການເບິ່ງແຍງຮັກສາ. ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ