• ປະໂຫຍດຂອງການລອຍນໍ້າຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ

ໂດຍ: 27 ທັນວາ 2017 (07.13 ນ.) Read : 1,410

ນຄວາມເປັນຈິງເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນເຖິງອາຍຸ 2 ປີເປັນໄລຍະທີ່ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ສະໝອງມີພັດທະນາການສູງທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈຶ່ງສາມາດຮຽນຮູ້ການລອຍນ້ຳໄດ້, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນພັດທະນາການທາງສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍ, ຝຶກໃຫ້ລູກໄດ້ຄວບຄຸມກ້າມຊີ້ນໄດ້ທຸກສ່ວນພາຍໃນກິດຈະກຳດຽວ.
2. ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຜູກພັນ, ຄວາມໄວ້ໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກລະຫວ່າງພໍ່ແມ່ກັບລູກນ້ອຍ.
3. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ປອດຂອງເດັກນ້ອຍແຂງແຮງ, ເພາະການລອຍນ້ຳເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ເຝິກການຫາຍໃຈ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກຫອບຫືດ.
4. ຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະການເອົາຕົວລອດຂັ້ນພື້ນຖານຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງນ້ຳທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
5. ຊ່ວຍເຝິກພັດທະນາການທາງອາລົມໃຫ້ລູກນ້ອຍ, ໃຫ້ລູກມີສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ, ນອນຫຼັບຖືກເວລາ, ຫຼັບດົນບໍ່ຕື່ນງ່າຍ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງຮໍໂມນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕີບໃຫຍ່ສົມໄວ.
6. ຊ່ວຍເຝິກໃຫ້ລູກມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄູເຝິກ.

ຂໍ້ທີ່ຄວນລະວັງ: ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຕ້ອງມີຄູເຝິກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງອາບນ້ຳ, ຕ້ອງເລືອກສະຖານທີ່ ທີ່ມີອ່າງລອຍນ້ຳສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ເລືອກອ່າງລອຍນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມນ້ຳ 30-35 ອົງສາ. 

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງທີ່ລູກຈະລອຍນ້ຳ
ກ່ອນການລອຍນ້ຳ: ຄວນອາບນ້ຳໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງລູກນ້ອຍສະອາດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກອະນາໄມຂອງລູກນ້ອຍ ແລະ ສ່ວນລວມ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍັງນ້ອຍຫຼາຍ, ຜົມຍັງບໍ່ຂຶ້ນໜາຫຼາຍຜູ້ເປັນແມ່ສາມາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງອາບນໍ້າ ແລະ ສະຜົມ, ຖ້າລູກນ້ອຍມີອາຍຸ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີຜົມຂ່ອນຂ້າງໜາແລ້ວໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຍກກັນລະຫວ່າງໃຊ້ອາບນ້ຳ ແລະ ສະຜົມ.

ຫຼັງຈາກລອຍນ້ຳ: ຄວນອາບນ້ຳ ແລະ ສະຜົມໃຫ້ລູກທັນທີດ້ວຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນທີ່ເລືອກໃຊ້ກ່ອນລອຍນ້ຳ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວນທາຄີມບຳລຸງຜິວສຳລັບເດັກນ້ອຍໃຫ້ກັບລູກເພາະການແຊ່ໃນອ່າງນ້ຳເປັນເວລາດົນອາດເຮັດໃຫ້ສານເຄມີໃນອ່າງລອຍນ້ຳລ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດຂອງຜິວອອກໄປຈົນເກີດອາຫານຜິວແຫ້ງ ແລະ ຄັນໄດ້.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ