• ຊາຍລອດຕາຍປະຕິຫານ ຫຼັງຕິດຢູ່ກາງນໍ້າຂອງ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ເລົ່າປະສົບການນາທີຊີວິດ

ໂດຍ: Admin Mahason 26 ກັນຍາ 2019 (10.21 ນ.) Read : 435

     ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ກໍລະນີມີຊາຍລອດຕາຍປະຕິຫານ ຫຼັງຕິດຢູ່ກາງນໍ້າຂອງ ເປັນເວລາ 2 ມື້ 1 ຄືນ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກເມື່ອວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ,, ຈາກຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ໂຊກຮ້າຍຊື່ ທ້າວປ້ອງ ປະທຸມທອງ ອາຍຸ 41 ປີ, ປະຊາຊົນບ້ານພຽງດີ ເມືອງ ໂຂງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ອອກໄປຫາປາ

     ແຕ່ເກີດເຫດການຝົນຕົກໜັກແຮງ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນເຂົ້າຝັ່ງໄດ້ທ້າວ ປ້ອງ ໄດ້ເລົ່າປະສົບການ ໃນການເອົາຊີວິດລອດ ຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້ ວ່າ: ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ ໄດ້ອອກເຮືອນເພື່ອໄປຢາມເບັດ ທີ່ໃສ່ໄວ້ຕາມເກາະດອນຕ່າງໆ, ແຕ່ມື້ນັ້ນ ຮູ້ສຶກວ່າ ຝົນຕົກລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໝົດຄືນຊອດແຈ້ງ.

     ເບັດທີ່ມີປະມານ 30 ຫຼາງ ແລ້ວກໍຍ້າຍໄປຢາມເບັດ ຢູ່ອີກດອນໜ່ຶງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ, ແຕ່ເວລານັ້ນ ຈັກເຮືອຂອງຂ້ອຍໄດ້ມອດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດໄດ້ ພາໃຫ້ເຮືອໄຫຼໄປຕາມກະແສນ້ຳກະແສນ້ຳໄດ້ຄ່ອຍໆພາຂ້ອຍ ແລະ ເຮືອ ໄຫຼຈາກຈຸດທີ່ນຳ້ໄຫຼຄ່ອຍ ໄປສູ່ຈຸດທີ່ນ້ຳໄຫຼແຮງ ແລ້ວເຮືອກໍ່ຫຼົ້ມລົງ.

     ເມື່ອໄປຮອດບ່ອນໃສ່ເບັດໄວ້ ຂ້ອຍຢາມເບັດໄດ້ 3 ຫຼັງ ຈາກໃນຂະນະນັ້ນ ຂ້ອຍຖືກກະແສນຳ້ໄຫຼພັດຕົກລົງສູ່ເຫວເລິກ (ເຫວຄອກມ້າ) ແລ້ວໄປຄ້າງຢູ່ໂງ່ນຫີນ ທີ່ໃຫຍ່ສົມຄວນ ຢູ່ກ້ອງເຫວ. ສະພາບນຳ້ທີ່ອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວໃນເວລານັ້ນ ໄຫຼແຮງ, ຂ້ອຍຄິດແຕ່ພຽງວ່າ ຕາຍສະຖານດຽວ.

     ຂ້ອຍຕິດຢູ່ໂງ່ນຫີນ ຈົນຮອດເວລາປະມານ 13 ໂມງ ໄດ້ແນມເຫັນເຮືອຂອງປະຊາຊົນ ໄປຫາປາໃກ້ກັບບໍລິເວນທີ່ເຮືອຂອງຂ້ອຍຫຼົ້ມ, ຂ້ອຍໄດ້ເອີ້ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຍ້ອນຝົນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍຈາກຂ້ອຍ ຫຼືບໍ່? ສະນັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຢືນຢູ່ໂງ່ນຫີນ ດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຕົກຄໍ່າມາ ຝົນຍິ່ງຕົກແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂຊກດີ ຂ້ອຍໄດ້ຜ້າຂາດ ທີ່ໄຫຼມາຕາມນຳ້ ແລ້ວຄ້າງຢູ່ຊາກໄມ້ຕາຍ ໃກ້ບໍລິເວນນັ້ນ ມາປົກຫົວພໍເປັນສິ່ງກຳບັງສາຍຝົນ.

ແນວໃດກໍດີ, ຍ້ອນເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ມີ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຢືນເປືອຍກາຍຕາກຝົນຢູ່ໝົດຄືນ. ຮຸ່ງເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ (ວັນທີ 3) ເວລາປະມານ 9 ໂມງ ຂ້ອຍເຫັນເຮືອຈັກ (ເຈັສກີ) 3 ລຳ ແລ່ນລັດເລາະຂຶ້ນມາຕາມກະແສນຳ້ ທີ່ໄຫຼແຮງ ແລະ ລະດັບນຳ້ກໍຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.

ເວລານັ້ນ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງເຂົ້າມາຊ່ວຍ ແລະ ກໍເຫັນວ່າ ມີເຮືອລຳໜຶ່ງພະຍາຍາມເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ ໃກ້ປະມານ 15-20 ແມັດ, ແຕ່ເຮືອປີ້ນ! ໂຊກດີ ທີ່ພວກເຂົາປະຄອງໂຕຂຶ້ນໄດ້ ແລ້ວເຮືອທັງ 3 ລຳ ໄດ້ຈຶ້ງຢູ່ກາງກະແສນຳ້ທີ່ໄຫຼແຮງ ກ່ອນທີ່ຈະອວ່າຍເຮືອກັບ. ເວລານັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຖ້າເຮືອ 3 ລຳນັ້ນ ເຂົ້າມາຊ່ວຍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ ກໍຄົງບໍ່ມີເຮືອຊະນິດໃດອີກແລ້ວ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍ.

     ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຢືນຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ຈົ່ມຢູ່ຄົນດຽວວ່າ ຄົງໝົດຫົນທາງ; ລໍຖ້າແຕ່ຕາຍສະຖານດຽວໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໂງ່ນຫີນນັ້ນ ເມື່ອຫິວເຂົ້າ ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ດື່ມນຳ້ຂອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະ ອ່ອນເພຍ ຍ້ອນຢືນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຄືນນັ້ນ ຂ້ອຍໝົດສະຕິ ຕົກລົງນໍ້າ ແນວໃດກໍດີ, ດ້ວຍສັນຊາດຕະຍານຢ້ານຄວາມຕາຍ ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ມືພຽງຢ່າງດຽວເພື່ອລອຍນຳ້, ໃນຂະນະທີ່ແຄ່ງຂາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເພາະມຶນຊາ ບໍ່ສາມາດ ເໜັງຕີງ.

     ໂຊກດີ ທີ່ມືຂ້ອຍຄວ້າໄປຖືກຂອນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ (ໂອບກອດບໍ່ຫຸ້ມ) ທີ່ຢູ່ພື້ນນຳ້ ແລ້ວຂອນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຟູຂຶ້ນສູ່ໜ້ານຳ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດຂຶ້ນມາຫາຍໃຈອີກຄັ້ງໜຶ່ງເວລາຕໍ່ມາ ຂອນໄມ້ນັ້ນ ໄດ້ພາຂ້ອຍໄຫຼໄປຕາມກະແສນຳ້ ທ່າມກາງຄວາມມືດມິດ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເວລາໃດນໍ້າຈະພັດພາຕົກລົງເຫວ ຊັ້ນໃດຕໍ່ໄປອີກ.

     ໂຊກຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄື ຂ້ອຍໝົດສະຕິໄປອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ຮູ້ສຶກອີກຄັ້ງ ກໍແມ່ນ ຂອນໄມ້ທີ່ຂ້ອຍໂອບກອດນັ້ນ ພິກປີ້ນຫາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ລອຍໄປອີກຄາວໜຶ່ງ ແລ້ວມີຂອນໄມ້ນ້ອຍພໍກອດຫຸ້ມ ໄຫຼມາໃຫ້ກອດຢືດໄວ້ອີກ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມແຮງຂອງກະແສນຳ້ ໄດ້ພັດຂ້ອຍໄຫຼຕົກໄປຄ້າງຢູ່ປາຍຟຸ່ມໄມ້ລຳແຊງ (ຟຸ່ມໄມ້ທີ່ມີລະດັບນຳ້ຖ້ວມຍັງເຫຼືອແຕ່ປາຍ)ຈາກຈຸດທີ່ຂ້ອຍຕົກຄ້າງຢູ່ໂງ່ນຫີນ ມາຫາ ຈຸດທີ່ກະແສນຳ້ໄຫຼພັດມາຄ້າງຢູ່ປາຍຟຸ່ມໄມ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໄກປານໃດ, ແຕ່ກໍພໍແນມເຫັນແສງໄຟຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເກາະດອນໃກ້ໆ ບໍລິເວນນັ້ນ.

     ສະນັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນທັນທີ ແລະ ຮ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ດົນ ກໍເຫັນແສງໂຄມໄຟ ສ່ອງມາໃສ່ຂ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ເຮືອຈັກຂອງປະຊາຊົນ ສອງພໍ່ລູກ ທີ່ຢູ່ດອນດັ່ງກ່າວກໍມາຮອດ ແລ້ວຊ່ວຍເອົາຂ້ອຍຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ສອງພໍ່ລູກ ໄດ້ພາຂ້ອຍໄປດອນທີ່ພວກເຂົາຢູ່, ຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີຄື: ໄດ້ກິນເຂົ້າປາອາຫານ ທີ່ພວກເຂົາມີ, ດື່ມນຳ້ອຸ່ນທີ່ພວກເຂົາຕົ້ມໄວ້ ແລະ ຝີງໄຟໝົດຄືນ.

      ຖ້າຫາກບໍ່ມີສອງພໍ່ລູກເຂົ້າມາຊ່ວຍໄວ້ໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍຈະຢູ່ປາຍຟຸ່ມໄມ້ ໄດ້ດົນປານໃດ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກກະແສນຳ້ພັດໄປອີກສ່ວນທາງບ້ານຂອງ ທ່ານ ປ້ອງ, ທ່ານ ພູວຽງ ພົມມະຈັນ ນາຍບ້ານ ພຽງດີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວລາປະມານ 17 ໂມງ ຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ, ເມຍຂອງ ທ່ານ ປ້ອງ ໄດ້ມາລາຍງານ ວ່າ ຜົວຕົນເອງທີ່ອອກເຮືອນໄປຫາປາ ໃນຕອນເຊົ້ານັ້ນ ປະສົບອຸບັດເຫດ ເຮືອຫຼົ້ມຢູ່ກາງນຳ້ຂອງ ແລ້ວໄຫຼໄປຄ້າງຢູ່ ໂງ່ນຫີນ ໃກ້ບໍລິເວນຫົວຄອນສົ້ມໂຮງ.

     ຈາກນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ວາງແຜນຊອກຫາວິທີເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງທຸກຂັ້ນ ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ເຂົ້າໄປສະຖາທີ່ໃກ້ຈຸດເກີດເຫດ ແລ້ວໄດ້ປະສານຫານັກທຸລະກິດທີ່ມີເຮືອຈັກ ເຈັສກີ ພາຍໃນເມືອງຈຳນວນ 3 ລຳ ເພື່ອເຂົ້າໄປຊ່ວຍ. ແຕ່ຍ້ອນກະແສນຳ້ໄຫຼແຮງ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຈັກ ເຈັສກີ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຊ່ວຍໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ຖອຍກັບມາປຶກສາຫາລືກັນໃໝ່.

     ໃນນັ້ນ ໄດ້ວາງຈຸດກຳລັງໄວ້ແຕ່ລະຈຸດ ຕາມເກາະດອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຜັດປ່ຽນກັນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຕິດຕາມເຝົ້າເບິ່ງສະຖານະການ ເພາະຖ້າຫາກ ທ່ານ ປ້ອງ ໄຫຼລົງມາຕາມກະແສນຳ້ ຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍໄດ້ທັນຮອດເວລາປະມານ 22:30-23 ໂມງ ມີການລາຍງານ ວ່າ ທ່ານ ປ້ອງ ຮັບການຊ່ວຍຂຶ້ນມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຢູ່ ດອນຜັກຂະ

     ໂດຍແມ່ນ ທ່ານມີ ກັບລູກຊາຍ, ປະຊາຊົນ ບ້ານ ພຽງດີ ທີ່ອາໄສຢູ່ເກາະດອນບໍລິເວນໃກ້ຈຸດເກີດເຫດເຂົ້າໄປຊ່ວຍທ່ານ ພູວຽງ ກ່າວວ່າ: ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 4 ກັນຍາ ພວກເຮົາໄດ້ປະສານຫາເຮືອເຈັສກີ ເພື່ອເຂົ້າໄປຮັບ ທ່ານ ປ້ອງ ອອກມາ ແລ້ວພາລາວໄປວັດ ເພື່ອຜູກແຂນຮັບຂວັນ ແລ້ວແພດໝໍທີ່ມາລໍຖ້າຢູ່ວັດ ກໍກວດກາສຸຂະພາບຂອງລາວ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ເຂົ້າມາໂຮງໝໍເມືອງເພື່ອປິ່ນປົວ.

     ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທາງອຳນາດປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັນມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ແກ່ ຄອບຄົວທ່ານ ປ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກທີ່ຈຳເປັນດ້ວຍເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດການນີ້, ທ່ານ ປ້ອງ ໄດ້ບວດຮັບໂຊກຢູ່ທີ່ວັດບ້ານ ດອນເປືອຍ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງລາວເອງ ເປັນເວລາ 7 ວັນ (ວັນທີ 15-21 ກັນຍາ 2019)


ທີ່ມາ: ABC Laos News
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ