• ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເຂົ້າຫາຖຳ້ຈອມອອງ ບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້

ໂດຍ: Admin Mahason 23 ກັນຍາ 2019 (15.37 ນ.) Read : 483

      ຂປລ. ເມືອງບໍ່ດົນມານີ້, ການນຳແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫລື ADB ປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຂົ້າຫາຖ້ຳຈອມອອງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 67,18% ເຫັນວ່າມີຄວາມຫລ້າຊ້າກວ່າແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ 2 ເດືອນກວ່າ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຂົ້າຫາຖໍ້າຈອມອອງລ້າຊ້າ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຫລາຍປັດໄຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການນໍາເຂົ້າກຳລັງຄົນ,ກົນຈັກ ຊັກຊ້າ,ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ,ການບລິຫານງານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ,ການສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ເຄື່ອງກົນຈັກເປ່ເພ ແລະ ສ້ອມແປງຄືນຊັກຊ້າ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນຄັ້ງນີ້ ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ ແລະ ຮັບປະກັນທັງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ປະຊາຊົນນັ້ນ ທາງຕາງໜ້າ ADB ປະຈໍາລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ບາງໜ້າວຽກທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ, ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆ ຈາກການກໍ່ສ້າງ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ADB ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸມໄຊ ເຊິ່ງຕາມແຜນ ໃນສັນຍາການກໍ່ສ້າງແມ່ນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 27 ເດືອນ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ມາແຕ່ວັນທີ 15 ເດືອນກຸມພາ 2018 ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດໃນ ເດືອນມີນາ 2020.
ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ


ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ