• SAMSUNG Galaxy Note 10+ VS HUAWEI P30 Pro

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 05 ກັນຍາ 2019 (16.05 ນ.) Read : 2,922HUAWEI P30 Pro VS SAMSUNG Galaxy Note 10+ 

ສົມທຽບຄວາມເທບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຄວາມທົນຂອງແບັດຕາຣີ

1.    ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ

·        Super Zoom mode

ໃນບ່ອນແສງນ້ອຍ Huawei P30 Pro ໃນການຊູມລະດັບ 10 ເທົ່າພາບທີ່ໄດ້ຍັງຊັດເຈນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດໃນພາບ, ພາບທີ່ໄດ້ຈາກກ້ອງ Huawei P30 Pro ແມ່ນໄດ້ຄຸນນະພາບລະດັບດີ ແລະ 100% ສາມາດເບິ່ງເຫັນໂຕເລກທີ່ຢູ່ໃນໂມງໄດ້ຊັດເຈນ.

·        High ISO

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງນ້ອຍ, Huawei P30 Pro ສາມາດຖ່າຍພາບອອກມາໄດ້ສຸດປະທັບໃຈຫຼາຍ ເພາະພາບທີ່ໄດ້ມີຄວາມຄົມຊັດ, ເກັບແສງໄ ດ້ດີຈົນເຮັດໃຫ້ພາບແຈ້ງຂຶ້ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້ທຸກຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສີສັນກໍສົມຈິງ. ສ່ວນພາບທີ່ໄດ້ຈາກ Samsung Galaxy Note 10+ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະມືດ ແລະບໍ່ເຫັນລາຍລະອຽດຫຍັງໃນພາບພໍປານໃດ.

·        Macro

HUAWEI P30 Pro ສາມາດຖ່າຍວັດຖຸໄລຍະໃກ້ໄດ້ສູງສຸດ 3.5 cm, ແຕ່ SAMSUNG Galaxy Note 10+ ຖ່າຍໄດ້ໃກ້ສຸດພຽງແຕ່ 7cm ດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້:

·        Portrait

HUAWEI P30 Pro ສາມາດຖ່າຍໜ້າຊັດຫຼັງເບີໄດ້ແສງສີສວຍງາມ, ເກັບແສງສາກຫຼັງໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ພາບອອກມາປະທັບໃຈຫຼາຍ. ສ່ວນ Note10 ແລະ Note 10+ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມືດ ແລະ ບໍ່ຄົມຊັດ.

1.    ການສາກໄວ ແລະ ຄວາມທົນແບັດຕາຣີ

ຄວາມໄວຂອງການສາກແບັດຕາຣີແມ່ນ Huawei P30 Pro ໄວກວ່າ Samsung Galaxy Note 10+ ດ້ວຍຄວາມໄວຂອງ Huawei P30 Pro ເຖິງ 40W ແຕ່ Samsung Galaxy Note 10+ ມີພຽງແຕ່ 25W. ໃນເວລາ 30ນາທີ P30 Pro ສາກໄດ້ 76% ແຕ່ Note 10+ ໄດ້ພຽງແຕ່ 66% ແລະ P30 Pro ເຕັມ 100% ໃນເວລາ 60ນາທີ ແລະ Note 10+ ເຕັມ 100% ໃນເວລາ 65ນາທີ. ດັ່ງນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າ HUAWEI P30 Pro ສາກໄດ້ໄວກ່ອນ SAMSUNG Galaxy Note 10+ 5 ນາທີ.

ທົດສອບຄວາມທົນ

ຈາກຜົນການທົດສອບ ລຸ້ນທີ່ມີແບັດຕາຣີທົນ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານກວ່າໝູ່ແມ່ນ Huawei P30 Pro ອັນດັບ 1 ໃນການໃຊ້ຫຼິ້ນຕໍ່ເນື່ອງບໍມີຢຸດພັກໄດ້ຢູ່ 7 ຊົ່ວໂມງ 31 ນາທີ, ອັນດັບ 2 ແມ່ນ Samsung Galaxy S10+ ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ 7 ຊົ່ວໂມງ 9ນາທີ, ອັນດັບ 3 ແມ່ນ Samsung Galaxy Note 10+ ໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 7 ຊົວໂມງ 2 ນາທີ.

1.    ລາຄາ ແລະ ສະເປັກລວມ

ປັດຈຸບັນຢູ່ລາວແມ່ນມີຈໍາໜ່າຍທັງສອງລຸ້ນແລ້ວ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂອງທັງສອງລຸ້ນໄດ້ທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງລາຄາແມ່ນຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້ເລີຍ:  

 Huawei P30 Pro ລາຄາ 7,690,000 ກີບ ແລະ Samsung Galaxy Note 10+ ລາຄາ 9,790,000 ກີບ

Huawei P30 ລາຄາ 5,790,000 ກີບ ແລະ Samsung Galaxy Note 10 ລາຄາ 8,490,000 ກີບ

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ Huawei P30 Pro ຍັງມີໂປໂມຊັ້ນອີກຫຼາກຫຼາຍຂອງແຖມສຸດພິເສດທົ່ວປະເທດ, ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເພຈຫົວເຫວີຍລາວ https://www.facebook.com/HuaweimobileLA/

ສາມາດເບິ່ງຄລິບວິດີໂອທົດສອບເພີ່ມຕື່ມຕາມຄລິບລຸ່ມນີ້ເລີຍ: ທີ່ມາ: