• ໜີ້ສິນໄຟເຍືອງທາງທີ່ແກ່ຍາວ ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 03 ກັນຍາ 2019 (14.05 ນ.) Read : 220

ນະຄອນຫລວງ ໄດ້ສະເໜີທາງອອກ ໜີ້ສິນໄຟເຍືອງທາງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ແກ່ຍາວມາຫລາຍປີ ມາຮອດເດືອນເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຕົວເລກໜີ້ສິນທັງໝົດ 46 ຕື້ກວ່າກີບ. ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີພາເເນກສ່ວນໃດທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນທີ່ກຳລັງຈະທະວີຄູນຂື້ນ, ຫຼ້າສຸດ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ບຸນແຫງ ບຸນຍະແສງ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ ເຊິ່ງມີ 6 ຢ່າງໃນການບໍລິຫານໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນລົງດັ່ງນີ້:

1. ຄວນມີການຊອກຫາຈັດສັນທຶນ ແລະງົບປະມານເພື່ອມາຊຳລະຢ່າງເປັນລະບົບ.

2. ຄວນມີນິຕິກຳທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຢືນຍົງ.

3. ຄວນມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນາຍົກລັກຖະມົນຕີສະບັບ 052/ນຍ ລົງວັນທີ 25/5/09 ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ອັດຕາການເກັບຄ່າບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ແລະຄ່າບໍລິການແສງສະຫວ່າງ.ໃນນີ້ ໄດ້ມອບໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຫັກອາກອນໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງມອບເຂົ້າງົບປະມານຕາມຈຳນວນໝໍ້ນັບໄຟ 80.528 ໜ່ວຍ ຄູນ 2.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 161.056.000 ກີບ/ເດືອນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ຄວນໃຫ້ເພິ່ມຈຳນວນໜໍ້ນັບໄຟຂຶ້ນຕາມສະພາບຕົວຈິງໃນເທສະບານ 300 ບ້ານ ໃນນະຄອນຫລວງ ໃນອັດຕາ 3.000 ກີບຕໍ່ 1 ໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່ເດືອນ.

4. ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນໆເພື່ອມານຳໃຊ້ ໂດຍສົມທົບກັບການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຈາກມວນຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

5. ຊອກແຫລ່ງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກຕ່າງປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນ.

6. ຄົ້ນຄວ້າໃນແງ່ຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.


ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ