• ລັດຖະບານ ກຽມປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ໂດຍ: Admin Mahason 01 ສິງຫາ 2019 (10.48 ນ.) Read : 601

     ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ – ການເງິນໂລກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈໍານວນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

     ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019 – 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີ ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດຂອງລັດແຕ່ປີ 2019 – 2020 ເປັນແຜນພັດທະນາທີ່ຮີບຮ້ອນເພື່ອປັບປຸງບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັງເປັນການຄັດຈ້ອນບາງຫົວໜ່ວຍໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍອອກດ້ວຍການປະເມີນສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍລະບົບໂປຣແກຣມປະເມີນຜົນທີ່ເປັນການວິເຄາະປະເມີນຜົນທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຈຳນວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ.

     ອີງຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີວິສາຫະກິດທີ່ລັດລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 187 ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,19% ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດທົ່ວປະເທດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ປະມານ 0,89% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ມີທຶນຈົດທະບຽນລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 225.495 ຕື້ກີບ.

     ໃນນີ້, ມີລັດວິສາຫະກິດ ( ລັດຖືຫຸ້ນ 51% – 100% ) ຈໍານວນ 133 ຫົວໜ່ວຍ ( ໃນນີ້ມີ 57 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນກາງ ແລະ 76 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ) ແລະ 49% ລົງມາມີຈໍານວນ 54 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຈໍານວນ 60 ຫົວໜ່ວຍ.ຜ່ານການປະເມີນຜົນບັນດາຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າລັດໄດ້, ການຫັນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ ຫຼື ຂາຍຫຸ້ນອອກໝົດຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຖົມຂຸມຂອງລັດຖະບານບົນພື້ນຖານງົບປະມານຂອງລັດທີ່ມີຢ່າງຈໍາກັດ.ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ:

     ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ – ການເງິນຂອງໂລກ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດ – ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດຳເນີນທຸລະກິດຝືດເຄືອງ, ບໍ່ສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນລາຄາຕະຫຼາດ, ຂາດທຶນໝູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ.

     ນອກນັ້ນ, ຍັງມີວິສາຫະກິດຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ສາເຫດຍ້ອນການບໍລິຫານບໍ່ໄປຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ, ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິກິດຈະການຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ; ຊັບສົມບັດຂອງລັດຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

     ການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນໄດ້ສ້າງຫຼາຍນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ແນໃສ່ຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນ

     ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ, ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບວິສາຫະກິດພາກສ່ວນອື່ນ, ນຳໃຊ້ທຶນຮອນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການບໍລິຫານມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດກາ – ກວດສອບໄດ້, ຮັບປະກັນໃຫ້ວິສາຫະກິດລັດ ດໍາເນີນທຸລະກິດມີກໍາໄລ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

     ຄຽງຄູ່ກັນນີ້,ແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ໃຫ້ກາຍເປັນຍຸດທະສາດນັບທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫັນເອົາການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດໃນປີ 2019 – 2020 ແນໃສ່ການຫັນວິສາຫະກິດລັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໄປສູ່ຮູບການອື່ນໆ.

( ຮູບ – ຂ່າວ: ກະຊວງການເງິນ )


ທີ່ມາ: onenewslaos
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ