• ເລີ່ມປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ເມົາແລ້ວຂັບປັບໃໝ 20 ເທົ່າ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 09 ກໍລະກົດ 2019 (15.53 ນ.) Read : 266

ໂດຍຜ່ານມາ, ມາດຕະການດັ່ງກ່າວພະແນກຕຳຫຼວດຈາລະຈອນໄດ້ມີການໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆແລ້ວວ່ານັບແຕ່ວັນທີ1 ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຈະໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ (ຈນວ) ເລກທີ 1323/ຈນວ, ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເລີ່ມປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ລະບຸລະອຽດຕໍ່ກັບມາດຕະການຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດເມົາແລ້ວຂັບຈະຖືກປັບໃໝສູງສຸດ 20 ເທົ່າ.

ໂດຍຜ່ານມາ, ມາດຕະການດັ່ງກ່າວພະແນກຕຳຫຼວດຈາລະຈອນໄດ້ມີການໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ແລ້ວວ່ານັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກໍລະກົດ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຈະໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ (ຈນວ) ເລກທີ 13 23/ຈນວ ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເລີ່ມປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ9 ຕົວ ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ລະບຸລະອຽດຕໍ່ກັບມາດຕະການຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດເມົາແລ້ວຂັບຈະຖືກປັບໃໝສູງສຸດ 20 ເທົ່າ.

ທ່ານ ພັທ ເພັງສະຫວັນ ທຳມາບູນ ຫົວໜ້າພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຫ້ອງ ການພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນທົ່ວນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບ ເລກທີ 1323/ຈນວ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງພົນລະເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ເມືອງຫຼວງມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພຊຶ່ງຜ່ານມາກໍຄືປີໃໝ່ລາວທີ່ຜ່ານມາພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ມີການທົດລອງກວດວັດທາດເຫຼົ້າກັບຜູ້ຂັບຂີ່ອັນເປັນສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດ, ໂດຍຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຂອງການປະຕິບັດ ແລະການກ່າວເຕືອນນັກຂັບຂີ່, ແຈ້ງການລວມທັງໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມາເຖິງວັນທີ1 ກໍລະກົດ ເປັນມື້ເລີ່ມປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຊຶ່ງຈະໄດ້ເຄັ່ງຂັດຂຶ້ນຕື່ມເປັນຕົ້ນແມ່ນດື່ມເຫຼົ້າພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດແລະ ມີການປັບໃໝຕາມດຳລັດ 188 ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເອົາເພາະຜ່ານມາບໍ່ເປັນການເຂັດຫຼາຍ, ແຕ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງຕາມແຕ່ລະຂັ້ນກໍຄືຂັ້ນ 1 ປັບ 10 ເທົ່າ ແລະຂັ້ນ 2 ປັບ 20 ເທົ່າ.

ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸລະອຽດຕໍ່ກັບຜູ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມືນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະກໍຄືໃນໝວດທີ 3 ຂອງມາດຕາ 13 ຂໍ້ທີ 1 ເວົ້າວ່າຫ້າມຜູ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມືນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ, ຫ້າມຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ເຫຼົ້າ ແລະເສບສິ່ງມືນເມົາ (ດື່ມບໍ່ຂັບ, ຂັບບໍ່ດື່ມ) ຕາມມາດຕາ 55 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າສະບັບເລກທີ 54/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2014 ແລະ ຂໍ້ທີ 3 ເວົ້າວ່າເມື່ອກວດພົບທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມືນເມົາໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນປະລິມານທີ່ກຳນົດໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ລະເມີດຄື: ຄັ້ງທຳອິດຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນ ແລະປັບໃໝຕໍ່າສຸດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ, ຄັ້ງທີ 2 ຂຽນ ໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດືອນ ແລະປັບໃໝ 10 ເທົ່າ, ຄັ້ງທີ 3 ຂຽນໃບ ຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ແລະຄັ້ງທີ 4 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢືດໃບຂັບຂີ່ເລີຍ 1 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເສັງໃບຂັບຂີ່ຄືນໃໝ່ ແລະປັບໃໝ 20 ເທົ່າຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ.

ໃນກໍລະນີຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະເສບສິ່ງມືນເມົາເປັນຕົ້ນເຫດພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດແມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດຕາມຄັ້ງທີ 4, ສະເພາະກໍລະນີນີ້ຕໍ່ກັບລົດຖີບປັບໃໝ 2 ແສນກີບ, ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ ຕິດເຄື່ອງຈັກ, ລົດໄຖນາເດີນຕາມປັບໃໝ 1 ລ້ານກີບ, ສ່ວນລົດເບົາຄື: ເກ໋ງ, ກະບະ, ຈິບ, ລົດຕູ້ປັບໃໝ 2 ລ້ານກີບ, ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ ປັບໃໝ 5 ລ້ານກີບ, ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ ປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ ແລະລົດໂດຍສານ (ລົດບັສ) ປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບ.

ສຳລັບດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ໄດ້ກຳນົດລະອຽດໃນມາດຕາທີ 5 ກ່ຽວກັບຜູ້ຂັບຂີ່ຜູ້ໃດທີ່ມີທາດມືນເມົາ ຫຼື ທາດເຫຼົ້າຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ 0,24 ຂຶ້ນໄປຫາກມີການຂັບຂີ່ລົດຈະຖືກປັບໃໝຕາມປະເພດລົດເປັນຕົ້ນລົດຖີບ 10 ພັນກີບ, ລົດຈັກ, ລົດ 3 ລໍ້ ຕິດເຄື່ອງຈັກ, ລົດໄຖນາເດີນຕາມ 50 ພັນກີບ, ສ່ວນລົດເບົາຄື: ເກ໋ງ, ກະບະ, ຈິບ, ລົດຕູ້ແມ່ນ 1 ແສນກີບ, ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ 2,5 ແສນກີບ, ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ5 ແສນກີບ ແລະລົດໂດຍສານ (ລົດບັສ) 1 ລ້ານກີບ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ