• ເຄັດລັບການແຕ້ມຄິ້ວ ໃຫ້ງາມແບບທໍາມະຊາດ

ໂດຍ: Admin Mahason 29 ພຶດສະພາ 2019 (10.47 ນ.) Read : 3,807

     ສາວໆຄົນໃດທີ່ຢາກມີຄິ້ວສວຍງາມແບບທໍາມະຊາດ ເຊີນອ່ານທາງນີ້ ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆທີ່ຈະມາບອກຕໍ່ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນການເພີ່ມຄວາມງາມຂອງຄິ້ວ ເຮັດໃຫ້ສາວໆມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ, ສວຍງາມເປັນທໍາມະຊາດ ແລະກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງສາວສະໄໝນີ້.
1. ການເລືອກແນວແຕ້ມຄິ້ວ: ການທີ່ຈະໃຫ້ຄິ້ວຂອງເຮົາເບິ່ງເປັນທໍາມະຊາດນັ້ນງ່າຍທີ່ສຸດ ພຽງແຕ່ເຮົາເລືອກແນວແຕ້ມຄິ້ວທີ່ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄິ້ວຂອງເຮົາອອກມາເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສຸດ ນັ້ນຄືການແຕ້ມຄິ້ວແບບຝຸ່ນທີ່ຈະມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄິ້ວບາງ ຫຼືຄິ້ວໜາເກີນໄປ ໄດ້ພົບກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບບຟຸ້ງໆ ຫຼືສໍາລັບໃຜທີ່ບໍ່ຊໍານານອາດຈະຂຽນໂຄງຄິ້ວດ້ວຍສໍແຕ້ມຄິ້ວບາງໆໄວ້ກ່ອນກໍໄດ້.
2. ເລືອກສີຄິ້ວໂທນນໍ້າຕານເທົາ: ສາວໆຄົນໃດທີ່ສໍແຕ້ມຄິ້ວສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ ຢາກລອງໃຫ້ປ່ຽນ ຫຼືຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂອງສີລົງຕື່ມ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄິ້ວເຮົາເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວນເລືອກສໍ້ແຕ້ມຄິ້ວທີ່ອອກໂທນເທົາໆອ່ອນໆ ຈະຊ່ວຍເສີມໃຫ້ສີຄິ້ວ ແລະຂົນຄິ້ວຂອງເຮົາສວຍງາມເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
3. ແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງ: ການແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງແບບທໍາມະຊາດນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍຢ່າແຕ້ມຄິ້ວໃຫ້ມັນຊື່ເກີນໄປ ຫຼືໂຄງຫັກມຸມຫຼາຍເກີນໄປ, ຂຽນໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງທີ່ພໍດີງາມ ໂດຍກໍານົດຄວາມຍາວໃຫ້ພໍດີກັບການເຮັດມຸມຂອງດັງໄປເຖິງຫາງຄິ້ວ ແລະແຕ້ມຫາງໃຫ້ຫັກມຸມໂຄ້ງລົງມາໜ້ອຍໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຫຼາຍເກີນໄປ.
4. ທັອບໂຄ໊ດ ຄິ້ວ: ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຂົນຄິ້ວບໍ່ເປັນລະບຽບ ຫຼືບໍ່ເປັນຊົງ ເຖິງຈະປັດໃຫ້ຄິ້ວງາມສໍ່າໃດ ຄິ້ວແຕ່ລະເບື້ອງກໍຊີ້ຂຶ້ນມາບໍ່ເທົ່າກັນ ເພາະບາງຄົນຂົນຄິ້ວຊີ້ລົງ ແລະບາງຄົນກໍລົງລຸ່ມ ບໍ່ເປັນໄປຕາມແນວຂົນຄິ້ວທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດ້ວຍການທາງທັອບໂຄ໊ດຄິ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂົນຄິ້ວຂອງເຮົາແຂງໂຕໄປໃນທິດທາງທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ເປັນ ແລະຍັງເບິ່ງງາມເປັນທໍາມະຊາດອີກດ້ວຍ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ