• ສາວໆຢ່າວາງໃຈ ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງ

ໂດຍ: ແມວດຳ 30 ມັງກອນ 2019 (13.23 ນ.) Read : 465

ມະເຮັງ ຖືເປັນພະຍາດຮ້າຍທີ່ກືນກິນຊີວິດມະນຸດໄປນັບບໍ່ຖ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນ ສາວໆທັງຫຼາຍກໍຢ່າໄດ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະໝັ່ນສັງເກດອາການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍໃຫ້ດີ ເພາະມັນອາກເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງປະເພດຕ່າງໆໄດ້.

1.ເຕົ້ານົມມີການປ່ຽນແປງ, ໂດຍສະເພາະເກີດມີກ້ອນຊີ້ນໃນເຕົ້ານົມ, ຜິວໜັງບໍ່ລຽບສະໝ່ຳສະເໝີຄືແຕ່ກ່ອນ, ຫົວນົມຍຸບ, ເກີດຮອຍແດງ, ຫົວນົມປ່ຽນຂະໜາດ ແລະມີນ້ຳອອກມາຈາກຫົວນົມ, ເປັນອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

2.ມີອາການບວມທີ່ດົນ1-2 ອາທິດ, ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ຫຼືມີເລືອດອອກບໍລິເວນທີ່ມີການບວມ, ມີອາການເຈັບທ້ອງແບບໜ່ວງໆອາດເປັນສັນຍານມະເຮັງຮັງໄຂ່.

3.ມີເລືອດອອກໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຈຳເດືອນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊິ່ງມັນອາດເປັນອາການຂອງມະເຮັງມົດລູກ.

4.ເມັດສີເທິງຜິວໜັງມີການປ່ຽນແປງ, ລວມໄປເທິງເມັດສີ, ຂະໜາດຂອງຂີ້ແມງວັນ ກໍອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້.

5.ມີເລືອດອອກໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍເບົາ ອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ຫຼືມະເຮັງທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ສ່ວນເລືອດອອກໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍໜັກອາດເກີດຈາກພະຍາດລິດສີດວງ ຫຼືມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່.

6.ມີບັນຫາໃນການກືນອາຫານ, ພ້ອມທັງມີອາການຮາກ ແລະນ້ຳໜັກຫຼຸດ ມັນອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງລຳຄໍ ແລະມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.

7.ນ້ຳໜັກຫຼຸດແບບກະທັນຫັນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມອອກກຳລັງກາຍ ຫຼືຄວບຄຸມອາຫານອາດເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງມະເຮັງຕັບ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ຫຼືມະເຮັງປອດ.

8.ການປ່ຽນແປງພາຍໃນໂຜ່ງປາກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກີດຝ້າສີຂາວ, ສີແດງອ່ອນພາຍໃນປາກ ຫຼືຮີມສົບເປັນເວລາດົນ ເຊິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ແມ່ນອາການຮ້ອນໃນທຳມະດາແຕ່ອາດເກີດຈາກມະເຮັງໂຜ່ງປາກ.

9.ມີອາການໄຂ້ເປັນເວລ່ດົນ ແລະຫາສາເຫດບໍ່ພົບກໍອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ຫຼືມະເຮັງເລືອດຊະນິດອື່ນໆ.

10.ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍແບບບໍ່ມີສາເຫດ, ເມື່ອຍງ່າຍເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜັກ ບວກກັບມີເລືອດອອກໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍໜັກນັ້ນອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງບາງຊະນິດ.

11.ມີອາການໄອຫຼາຍກວ່າ 3-4 ອາທິດ, ມີເລືອດອອກມາປົນກັບຂີ້ກະເທິ, ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນອາການຂອງມະເຮັງປອດ.

12.ອາການເຈັບປວດຕົນໂຕ, ກ້າມຊີ້ນ ແລະຂໍ້ຕ່າງໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເດືອນ ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ, ອາດເປັນອາການຂອງມະເຮັງກະດູກ, ມະເຮັງສະໝອງ ຫຼືມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆໄດ້.

13.ເຈັບທ້ອງ ແລະມີອາການຊຶມເສົ້າອາດເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງຕັບ.

ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ານໃດຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ຫຼືຜິດປົກກະຕິກໍຄວນໄປປຶກສາແພດ ແລະ ກວດຫາສາເຫດທັນທີ ເພື່ອການປິ່ນປົວທີ່ທັນເວລາ.ທີ່ມາ: