• ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມຄົນອື່ນ

ໂດຍ: ແມວດຳ 28 ມັງກອນ 2019 (13.40 ນ.) Read : 1,091

ການມີນ້ຳໃຈແບ່ງປັນ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຖືເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້, ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ.

1.ລິບສະຕິກ, ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເທິງປາກ.

2.ແໜບຖອນຂົນ, ເພາະບາງຄັ້ງການຖອນຂົນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜ ແລະມີເລືອດອອກ, ການໃຊ້ແໜບຮ່ວມກັບຄົນອື່ນຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕິດພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນຜ່ານເລືອດໄດ້ ແລະຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນຄວນໃຊ້ນ້ຳເຫຼົ້າເກົ້າສິບເຊັດເພື່ອຂ້າເຊື້ອກ່ອນ.

3.ຜ້າເຊັດ, ເພາະເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດ ໂດຍສະເພາະຜ້າເຊັດທີ່ຕາກໄວ້ໃນຮົ່ມ ເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມຄົນອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ຕິດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ. ສິ່ງສຳຄັນຄວນຊັກຜ້າເຊັດເລື້ອຍໆ.

4.ຫວີ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຫົາ, ຖ້າຫາກຢາກໃຊ້ຫວີຮ່ວມຄົນອື່ນຕ້ອງລ້າງດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອເສຍກ່ອນ.

5.ສະບູ່ກ້ອນ, ໂດຍສະເພາະສະບູ່ກ້ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມມັກຈະເປັນບ່ອນສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວຄວນປະໄວ້ບ່ອນທີ່ແຫ້ງ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.

6.ໂລອອນ, ກໍເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດຢ່າງໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ໂລອອນໃນເວລາທີ່ມີບາດແຜໃນຫັກແຮ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

7.ມີດຕັດເລັບ, ເນື່ອງຈາກເລັບເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າແຕ່ລະມື້ມີເຊື້ອພະຍາດຊະນິດໃດແນ່ສະສົມໃນເລັບຂອງເຮົາ ແລະຂອງຄົນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ຄວນໃຊ້ມີດຕັດເລັບຮ່ວມກັນຢ່າງເດັດຂາດ.

8.ຕຸ້ມຫູ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນທາງເລືອດ, ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມຄົນອື່ນກໍຄວນໃຊ້ນ້ຳເຫຼົ້າເກົ້າສິບເຊັດຂ້າເຊື້ອເສຍກ່ອນ.

9.ສາຍຫູຟັງ, ໂດຍສະເພາະຫູຟັງທີ່ໃສ່ໃນຂະນະທີ່ອອກກຳລັງກາຍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີເຊື້ອພະຍາດສະສົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທີ່ມາ: