• ຂົນຫັກແຮ້ ເລື່ອງທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ໂດຍ: 22 ມັງກອນ 2019 (14.33 ນ.) Read : 3,989

ຂົນຫັກແຮ້ເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດ ເພາະເປັນຈຸດທີ່ມີຕ່ອມເຫື່ອຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຜູ້ຊາຍມີຂົນຫັກແຮ້ຍາວ ຫຼືໜາຫຼາຍເກີນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຫື່ອຍທີ່ຖືກຂັບອອກມາຈັບຕົວກັນຢູ່ເທິງຂົນຈົນເກີດກິ່ນເໝັນອັບ ແລະເປັນຮອຍເປື້ອນເທິງເສື້ອໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຊາຍທັງຫຼາຍຂຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການກັບຂົນຫັກແຮ້ດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

*ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຂົນຫັກແຮ້ທີ່ໜາຈົນເກີນໄປສິ່ງທີເຮັດໄດ້ຄືການແຖໃຫ້ບາງລົງ ບໍ່ແມ່ນການແຖຈົນໝົດກ້ຽງ ເຊິ່ງການແຖໃຫ້ບາງລົງຈະເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຫື່ອໃນບໍລິເວນໃຕ້ວົງແຂນໄດ້.

*ຕັດໃຫ້ສັ້ນລົງກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະກິ່ນເໝັນອັບໄດ້.
*ທຸກຄັ້ງທີ່ກໍາຈັດຂົນໃຫ້ສັ້ນ ແລະບາງລົງແລ້ວສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືການທາຄຣີມບໍາລຸງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບໍລິເວນຫັກແຮ້ລອກ.
ທີ່ມາ: