• ເຈັບຄໍທຸກຄັ້ງຫຼັງຕື່ນນອນ ອັນຕະລາຍ ຫຼືບໍ?

ໂດຍ: 10 ມັງກອນ 2019 (16.27 ນ.) Read : 4,021

ອາການເຈັບຄໍຫຼັງຈາກຕື່ນນອນແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ, ບໍ່ສົດໃສຕະຫຼອດມື້. ເຊິ່ງອາການເຈັບຄໍຫຼັງຈາກຕື່ນນອນມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍຢ່າງ ແລະມີວິທີແກ້ໄຂໄດ້ດັ່ງນີ້:
-ແພ້ອາກາດ:ຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ ຫຼືຄໍແຫ້ງຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືກັບເປັນໄຂ້ຫວັດ, ມີອາການຈາມ ແລະນ້ຳມູກໄຫຼໃນຕອນເຊົ້າອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງວິທີແກ້ໄຂກໍມີຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ກິນອາຫານເສີມທີ່ມີວິຕາມິນຊີ, ກິນຢາແກ້ແພ້ກ່ອນນອນ.

-ກິນອາຫານກ່ອນນອນ:ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ກົດໃນກະເພາະອາຫານໄຫຼກັບຂຶ້ນມາບໍລິເວນຫຼອດອາຫານເປັນສາເຫດຂອງອາການເຈັບຄໍ. ວິທີແກ້ໄຂ ຄວນກິນອາຫານຄ່ຳໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທຸກປະເພດກ່ອນເຂົ້ານອນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ.

-ນອນກົນ:ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປໃນປາກ ເຮັດໃຫ້ປາກ ແລະຄໍແຫ້ງຈົນມີອາການເຈັບຄໍຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ, ນອກນີ້ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາວະຢຸດຫາຍໃຈໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບອີກດ້ວຍ. ວິທີແກ້ໄຂ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປົວອາການນອນກົນ ຫຼືປ່ຽນທ່ານອນຈາກນອນຫງາຍເປັນນອນສະແຄງກໍຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການນອນກົນໄດ້.

-ພາວະຂາດນ້ຳ:ການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃນແຕ່ລະມື້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ ແລະຈະຮູ້ສຶກເຈັບຄໍຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ. ວິທີແກ້ ຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ 8 ຈອກຕໍ່ມື້ ແລະຄວນດື່ມນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຈອກກ່ອນເຈົ້ານອນ, ນອກຈາກນີ້ ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຄວນດື່ມນ້ຳທັນທີ 1-2 ຈອກ.

-ແພ້ຢາສີຟັນ ຫຼືນ້ຳຢາບ້ວນປາກ:ເນື່ອງຈາກຢາສີຟັນ ແລະນ້ຳຢາບ້ວນປາກທີ່ມີລິດແຮງເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຄາຍ ແລະອັກເສບໃນຊ່ອງປາກລົງໄປເຖິງລຳຄໍຈົນມີອາການເຈັບຄໍໄດ້. ວິທີແກ້ ຄວນປ່ຽນໃຊ້ຢາສີຟັນ ຫຼືນໍ້າຢາບ້ວນປາກທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະບໍ່ມີສານເຄມີແຮງຈົນເກີນໄປ.

-ອາກາດໃນຫ້ອງນອນເຢັນ-ແຫ້ງເກີນໄປ:ຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມໃນດັງຂະຫຍາຍໂຕຈົນຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ແລະຕ້ອງຫາຍໃຈທາງປາກ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງຈົນຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ. ວິທີແກ້ ຄວນໃຊ້ຜ້າຈຸ່ມນ້ຳມາວາງໄວ້ໃກ້ໆຫົວ, ບໍ່ຄວນນອນຫຼັບໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 25 ອົງສາ ແລະຫຼີກລ່ຽງການເປີດພັດລົມໃສ່ໜ້າໃນຂະນະທີ່ນອນຫຼັບ.ທີ່ມາ: