• ສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ ແກ້ຖອກທ້ອງ

ໂດຍ: 08 ມັງກອນ 2019 (13.20 ນ.) Read : 4,496

ອາການຖອກທ້ອງເປັນຄວາມເຈັບປວດທີ່ທໍລະມານຢ່າງໜຶ່ງທີ່ມັກຈະເກີດກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ ເຊິ່ງອາດມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍໆຢ່າງ. ແຕ່ອາການຖອກທ້ອງກໍສາມາດແກ້ໄດ້ດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພໃກ້ໂຕ.
ເປືອກມັງຄຸດ:ນຳໄປຕາກແດດຈົນແຫ້ງແລ້ວນຳມາບົດລະອຽດ ຫຼືຈະເອົາເປືອກທີ່ຕາກແຫ້ງມາແຊ່ນ້ຳຮ້ອນດື່ມ, ເນື່ອງຈາກເປືອກມັງຄຸດມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍທໍາລາຍເຊື້ອພະຍາດໃນລຳໄສ້ ຈຶ່ງສາມາດບັນເທົາອາການຖອກທ້ອງ ແລະເຈັບທ້ອງບິດໄດ້.

ກ້ວຍນໍ້າດິບ:ນຳເອົາກ້ວຍດິບມາປອກເປືອກ, ຕັດເປັນຕ່ອນ, ຈຸ່ມໃນນ້ຳເຜິ້ງກ່ອນກິນເພື່ອຕັດລົດຊາດຝາດຂອງກ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກກ້ວຍດິບຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໃນລໍາໄສ້ ແລະປິ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງ ຫຼືຖອກທ້ອງໄດ້.

ແກນຕົ້ນຝາງ:ນຳເອົາໄປຕາກແຫ້ງ ແລ້ວມາຕົ້ມກັບນ້ຳ, ຫຼືອາດຈະບົດລະອຽດ ແລ້ວປັ້ນເປັນກ້ອນເພື່ອກິນເປັນຢາແບບສົດໆ ກໍຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງໄດ້.

ໝາກຕູມ:ຕັດໝາກຕູມເປັນແຜ່ນ, ນຳໄປຕາກແດດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຳມາຕົ້ມເພື່ອດື່ມ.

ເປືອກຕົ້ນພິລາ:ເອົາເປືອກທີ່ຕາກແຫ້ງມາຕົ້ມເພື່ອດື່ມນ້ຳຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງ ແລະຖ່າຍໜັກມີມູກປົນເລືອດໄດ້.
ບັນດາພືດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເປັນລ້ວນແຕ່ເປັນຢາສະໝຸນໄພທີ່ພວກເຮົາສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍໆໃກ້ບ້ານ ແລະມີຄຸນປະໂຫຍດປິ່ນປົວອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີອາການເຈັບທ້ອງກໍຢ່າລືມນຳເອົາວິທີທີ່ ວາລະສານມະຫາຊົນ ແນະນຳນີ້ໄປລອງໃຊ້ເບິ່ງເດີ!.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ