• ສາວໆທີ່ຢາກມີຜົມຊື່ ບໍ່ຕ້ອງຊື້ນ້ຳຢືດລາຄາແພງ ເຊີນອ່ານ!

ໂດຍ: ແມວດຳ 05 ພະຈິກ 2018 (15.10 ນ.) Read : 479

ຜົມ ກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງບຸກຄະລິກໃຫ້ກັບສາວໆ, ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຳລັບສາວໆທ່ານໃດທີ່ມັກໃຫ້ຜົມຍາວ, ຊື່, ມີນ້ຳໜັກ ທ່ານສາມາດນຳເອົາວິທີຕໍ່ໄປນີ້ໄປປະຕິບັດໄດ້ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະມີຜົມຊື່ ແລະງາມແບບປະຢັດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢືດຜົມແພງໆອີກຕໍ່ໄປ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ຫົວກະທິຄັ້ນເອງ ຫຼືນ້ຳກະທິສຳເລັດຮູບ (ຫົວກະທິຄັ້ນເອງຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າ), ໝາກນາວ, ຖ້ວຍ, ຜ້າເຊັດສຳລັບໝັກຜົມ.

ວິທີເຮັດ:
1.ໃຊ້ນ້ຳກະທິປະມານ 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ.
2.ບີບນ້ຳໝາກນາວປະສົມລົງນ້ຳກະທິ 1 ໜ່ວຍ
3.ຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ
4.ນຳສ່ວນປະສົມໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນ (ຖານແຊ່ແຂງ) ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ
5.ເມື່ອນຳອອກມາຈາກຕູ້ເຢັນຈະເຫັນວ່າສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວແຍກເປັນສອງຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນຄີມກະທິ ແລະນ້ຳໃສ, ໃຫ້ຕັກເອົາສະເພາະແຕ່ຄີມກະທິເພື່ອນຳມາໝັກຜົມ.
6.ໝັກຜົມດ້ວຍຄີມທີ່ໄດ້, ພ້ອມທັງໃຊ້ຜ້າເຊັດປົກໄວ້ 1-2 ຊົ່ວໂມງ
7.ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ ແລະສະຜົມຕາມປົກກະຕິ ແລະປະໃຫ້ຜົມແຫ້ງຕາມທຳມະຊາດ ຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສຳເລັດ.

ເມື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ວາລະສານມະຫາຊົນແນະນຳແລ້ວ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກທັນທີວ່າຜົມຂອງທ່ານມີນ້ຳໜັກ, ຊື່ ແລະງາມຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກສານທີ່ຢູ່ໃນກະທິ ແລະໝາກນາວໄດ້ເຂົ້າໄປບຳລຸງເສັ້ນຜົມ ແລະຄວນເຮັດເປັນປະຈຳອາທິດລະ 1-2 ເທື່ອ.
ທີ່ມາ: