• ໂລກຫຼົງໂຕເອງ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເຮົາເບິ່ງຂ້າມ

ໂດຍ: 30 ຕຸລາ 2018 (14.41 ນ.) Read : 4,509

ຄວາມຫຼົງໂຕເອງ ຫຼາຍທ່ານມັກຈະເບິ່ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ໃນທາງຈິດຕະວິທະຍາ ຖ້າຫາກມະນຸດຄົນໃດທີ່ມີຄວາມຫຼົງໂຕເອງຈົນກາຍເປັນນິໄສຄົນຜູ້ນັ້ນອາດກາຍເປັນ: ໂລກຫຼົງໂຕເອງ ຫຼື NPD ເຊິ່ງໂລກດັ່ງກ່າວ, ເປັນອາການຜິດປົກກະຕິທາງປະສາດ, ທີ່ເກີດຈາກການສະສົມຄວາມຄິດແບບຜິດໆຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່, ຖ້າອາການນີ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນກໍຈະສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນນຳເອົາຫາຍະນະມາສູ່ຕົນເອງ ແລະຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ ແລະບັນດາຂໍ້ສັງເກດຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ: ທ່ານ ຫຼືຄົນໃກ້ໂຕຂອງທ່ານກຳລັງມີແນວໂນ້ມ ເປັນໂລກຫຼົງໂຕເອງຢູ່ ຫຼືບໍ່?

- ຄິດແຕ່ເລື່ອງຂອງໂຕເອງ, ມັກເວົ້າເລື່ອງຂອງໂຕເອງໃນແງ່ບວກຕະຫຼອດເວລາ.
- ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ ແລະຢາກເປັນຄົນສຳຄັນຂອງຄົນອື່ນຕະຫຼອດເວລາ.
- ມີຄວາມໄຝ່ຝັນເຖິງສິ່ງທີ່ເກີນຈິງ, ຄິດວ່າຕົນເອງເກັ່ງທຸກເລື່ອງ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຕ່ສິ່ງດີໆ.
- ອາລົມປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ແລະມັກບໍ່ພໍໃຈສິ່ງຕ່າງໆແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ.
- ບໍ່ສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.
- ຕ້ອງການເອົາຊະນະທຸກຢ່າງໂດຍບໍ່ສົນວ່າສິ່ງໃດຜິດ ຫຼືຖືກ, ຄິດວ່າຕົນເອງຢູ່ເໜືອທຸກຄົນ.
- ຄິດວ່າຄົນອື່ນອິດສາລິດສະຫຍາຕົນເອງ ຫຼືມີຄວາມຮູ້ສຶກອິດສາຄົນຕະຫຼອດເວລາ.
- ຕ້ອງການມີອຳນາດ, ຕ້ອງການຄຳຍ້ອງຍໍ ແລະຢາກເປັນທີ່ຮັກຂອງຄົນອື່ນ, ແຕ່ກັບປະພຶດຕົນບໍ່ສົມຄວນໃຫ້ຄົນອື່ນຮັກ.
- ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ຈົນບໍ່ສົນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດຢູ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ ຫຼືບໍ່?
- ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ມັກຂີ້ໂມ້ໂອອວດ.
- ຖ້າຫາກມີຄວາມຮັກກໍຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ ເພາະເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້ຍາກ, ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນມິດແທ້.
- ຖ້າຫາກມີຄວາມເສຍໃຈຈະສະແດງອາການອອກເກີນເຫດ.
- ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນກັບຄຳຕຳໜິຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.
- ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ແລະມັກຈະຖິ້ມຄວາມຜິດໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນປະຈຳ.
- ມັກເປັນຜູ້ຮັບ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ໃຫ້.

ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີການໃຊ້ຊີວິດ, ພຶດຕິກຳທີ່ກົງກັບຂໍ້ສັງເກດນີ້ເກີນ 5 ຂໍ້ ສະແດງວ່າທ່ານມີແນວໂນ້ມເປັນໂລກຫຼົງໂຕເອງ ແລະຄວນປຶກສາຈິດຕະແພດຢ່າງຮີບດ່ວນ.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ