• ຜົນວິໄຈຊີ້ ມະນຸດທົ່ວໂລກມີບຸກຄະລິກພຽງ 4 ແບບ

ໂດຍ: Admin Mahason 25 ຕຸລາ 2018 (10.08 ນ.) Read : 4,218

ຜົນສຳຫຼວດຈາກນັກຈິດຕະວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern, ລັດອິລລິນອຍ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງກວ່າ 1.500.000 ຄົນ ທຸກສໍ່າອາຍຸຈາກທົ່ວໂລກ ເຮັດແບບສອບຖາມຊຸດດຽວກັນທີ່ມີຄຳຖາມທັງໝົດ 250 ຂໍ້. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຄໍາຕອບກັບມາແລ້ວ ນໍາມາປະມວນຜົນຜ່ານລະບົບວິເຄາະອຸປະນິໄສຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະຈັບແຍກເປັນກຸ່ມບຸກຄະລິກທີ່ໃກ້ຄຽງກັນຈົນສາມາດແບບໄດ້ເປັນ 4 ກຸ່ມຫຼັກຄື:
1. ກຸ່ມຄົນເຈືອຈາງ ( Average)
ກຸ່ມບຸກຄະລິກທີ່ບໍ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່່ງ ພົບໄດ້ໃນກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນກຸ່ມນີ້ຈະມັກເຂົ້າສັງຄົມຫຼາຍກວ່າການເກັບຕົວ ແຕ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍເປີດກວ້່າງສັງຄົມປານໃດ.
2. ຄົນສະທ້ອນກັບ (Reversed)
ກຸ່ມບຸກຄະລິກຂອງບຸກຄົນ “ທີ່ມັກຈະມີ” ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາລົມ, ບໍ່ຜັນຜວນ ແຕ່ເປັນພວກບໍ່ມັກເປີດກວ້າງ (ອາດຈະຢູ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາລົມ ແຕ່ຊ້ຳພັດເຂົ້າກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍເປັນຄົນມີຄວາມອ່ອນໂຍນ, ຊື່ສັດ ແລະດຸໝັ່ນ.
3. ກຸ່ມຄົນສູນກາງ (Self-Centered)
ບຸກຄະລິກປະເພດນີ້ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າສັງຄົມໄດ້ງ່າຍ ແລະມີການສະແດງອອກສູງ. ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເປີດກວ້າງ, ບໍ່ມັກເອົາອົກເອົາໃຈ ແລະອ່ອນຂໍ້ໃຫ້ກັບໃຜ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມັນຈະຄົບຫາຍາກ ແຕ່ຈະເປັນສີສັນຂອງງານສະເໝີ ເພາະມີຄວາມໂດດເດັ່່ນ.
4. ຄົນຕົ້ນແບບ (Role Models)
ບຸກຄະລິກນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາລົມສູງຫຼາຍ ເປັນຄົນທີ່ເປີດກວ້າງຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນ ເຮັດໃນສິ່່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທຳນອງຄອງທຳ ແລະສາມາດເປັນທີ່ເພິ່ງພາໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ລອງສຳຫຼວດຕົນເອງເບິ່ງເດີ ວ່າທ່ານຖືກຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກໃດໃນ 4 ແບບທີ່ພວກເຮົາກ່າວມາ.


ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ